Výpočet výplaty

V případě, že je program mzdy nainstalován a spuštěn ze síťového disku, může dojít k případu, kdy se v okně nápovědy nezobrazuje žádný text, ale stále jen nápis Navigace na webovou stránku byla zrušena.

Jde o důsledek zvýšeného zabezpečení operačního systému, zabraňujícího spouštění webového obsahu ze vzdáleného počítače. Pro povolení zobrazování nápovědy buď požádejte svého správce sítě o příslušný zápis do registru Vašeho počítače nebo stáhněte a spusťte přiložený soubor podle návodu:

 1. Ukončete program Mzdy.
 2. Stáhněte si do svého počítače soubor HTMLHelp.reg.
 3. Tento soubor spusťte (poklepáním apod.)
 4. Podle verze Windows se zobrazí jedno nebo dvě okna s dotazem na provedení zápisu do registru. V obou případech zvolte Ano.
 5. Zobrazí se další okno se zprávou o úspěšném zápisu do registru Windows.
 6. Můžete spustit program Mzdy a používat nápovědu běžným způsobem i na síťovém disku.

Velikost souboru: 1 kB
Staženo: 971

Upozornění: nesprávným zásahem do registru může dojít k narušení funkce, přípdaně až ke znemožnění spuštění operačního systému.
Další odborné informace naleznete na stránkách technické podpory Microsoft.

V případě, že je program mzdy nainstalován a spuštěn ze síťového disku, může pod operačním systémem Windows Vista nebo Windows 7 dojít k případu, že nefungují automatické aktualizace, spouštěné přímo z programu. Aktualizaci nelze spustit nebo skončí neúspěchem kvůli nedostupnosti některé složky na síťovém disku.

Jde o důsledek zabezpečení User Account Control (UAC), zavedeného od Windows Vista. Pro odblokování přístupu na sdílené disky pro aplikace se zvýšeným oprávněním (aktualizační aplikace) je nutný zápis do systémového registru Windows. Stáhněte a spusťte přiložený soubor podle návodu:

 1. Ukončete program Mzdy.
 2. Stáhněte si do svého počítače soubor EnableLinkedConnections.reg.
 3. Tento soubor spusťte (poklepáním apod.)
 4. Podle verze Windows se zobrazí jedno nebo dvě okna s dotazem na provedení zápisu do registru. V obou případech zvolte Ano.
 5. Zobrazí se další okno se zprávou o úspěšném zápisu do registru Windows.
 6. Nyní se musíte odhlásit z Windows a znovu přihlásit, nebo restartovat počítač.

Velikost souboru: 1 kB
Staženo: 867

Upozornění: nesprávným zásahem do registru může dojít k narušení funkce, přípdaně až ke znemožnění spuštění operačního systému.
Další odborné informace např. zde a zde.

Pro aktualizaci přímo z programu by nemělo být zapotřebí spouštět aktualizační aplikaci s vyššími právy - lze vypnout v "6.2.7.Prostředí - Aktualizační aplikaci spouštět se zvýšeným oprávněním".
Prvotní instalace programu na počítač, kde dosud mzdy nebyly ale vyšší práva vyžaduje. Pokud je tato první instalace provedena pod jiným uživatelem, než pod kterým bude program mzdy provozován, je po instalaci na serveru ještě zapotřebí nastavit, popř. zkontrolovat nastavení přístupových práv (právo zápisu) pro celý adresář Mzdy32 (a v případě použití global.zcf i práva na tento soubor a adresáře se společnými číselníky a spojovacími soubory).

Popis k instalaci programu Mzdy32 pro systém Windows.

Upozornění před instalací programu

Tato instalace slouží pouze k první „čisté“ instalaci ZEIS Mzdy32.

V kroku Společné číselníky se rozhodnete, zda bude program používat soubor global.zcf v případě, že máte společné podnikové číselníky (závody, střediska, OJ2, výkony a jejich vazby) s jinými moduly ZEIS.
Instalační program se poté případně dotáže na cestu k souboru (např. C:\ZEIS\global.zcf), kterou ale můžete zadat i později přímo v programu.

Vždy po instalaci této verze překontrolujte v 6.3.1. Přepínače - Ostatní - Prostředí cestu k souboru global.zcf, případně ji aktualizujte.

Program MZDY32 instalujete vždy do nového adresáře, tj. NE do adresáře, kde je program MZDY ver. 14.12. (zvolíte např. C:\ZEIS\MZDY32). Vyhněte se instalaci do složky Program Files.

Program se pouští vždy v "hlavním - pracovním" adresář, tj. tam, kde budou: mzdy.ini, mzdy.lic, DAT\, MAT\ atd. Pro spouštění programu používejte nainstalované zástupce (v Nabídce Start Windows, případně na Ploše Windows).

Průvodce instalací vytvoří zástupce ve složce Nabídka Start Windows, kterou vyberete. Zástupce pro spuštění se vytvoří buď pro konkrétní uživatelský účet, pod kterým je uživatel, provádějící instalaci, přihlášen nebo pro všechny existující uživatele Windows. Pokud instaluje např. správce pod svým účtem, a program bude používat účetní pod vlastním účtem, vyberte pro všechny uživatele.
Dále případně zatrhněte Vytvořit zástupce na ploše a dokončete instalaci.

Ostatní pokyny najdete v programu Mzdy32 v menu 5.8. Zprávy pro uživatele.

PCL3 - Příkazy pro ovládání tiskáren HP DeskJet

PRINTER FEATURE COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Printer Control
Reset ECE 027 069 1B 45
Self test ECz 027 122 1B 7A
Paper Input Control (Media Source)
Eject page EC&l0H 027 038 108 048 072 1B 26 6C 30 48
Feed from tray EC&l1H 027 038 108 049 072 1B 26 6C 31 48
Envelope Feed EC&l3H 027 038 108 051 072 1B 26 6C 33 48
Text Print Mode
Unidirectional left to right EC&k0W 027 038 107 048 087 1B 26 6B 30 57
Bidirectional EC&k1W 027 038 107 049 087 1B 26 6B 31 57
Unidirectional right to left EC&k2W 027 038 107 050 087 1B 26 6B 32 57
Color Text (graphics)
Foreground color EC*v#S 027 042 118 # 083 1B 2A 76 # 53
Underline
Single fixed EC&d1D 027 038 100 049 068 1B 26 64 31 44
Double fixed EC&d2D 027 038 100 050 068 1B 26 64 32 44
Single floating EC&d3D 027 038 100 051 068 1B 26 64 33 44
Double floating EC&d4D 027 038 100 052 068 1B 26 64 34 44
Turn off EC&d@ 027 038 100 064 1B 26 64 40
Line Termination
CR=CR, LF=LF, FF=FF EC&k0G 027 038 107 048 071 1B 26 6B 30 47
CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF EC&k1G 027 038 107 049 071 1B 26 6B 31 47
CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF EC&k2G 027 038 107 050 071 1B 26 6B 32 47
CR=CR+LF, LF=CR+LF, FF=CR+FF EC&k3G 027 038 107 051 071 1B 26 6B 33 47
End-of-Line Wrap
Turn on EC&s0C 027 038 115 048 067 1B 26 73 30 43
Turn off EC&s1C 027 038 115 049 067 1B 26 73 31 43
Transparent Print Mode
No. of bytes EC&p#X[data] 027 038 112 # 088 [data] 1B 26 70 # 58 [data]
Display Functions Mode
Turn on ECY 027 089 . 1B 59
Turn off ECZ 027 090 . 1B 5A
Media Type
Plain paper EC&l0M 027 038 108 048 077 1B 26 6C 30 4D
Bond paper EC&l1M 027 038 108 049 077 1B 26 6C 31 4D
Premier paper EC&l2M 027 038 108 050 077 1B 26 6C 32 4D
Glossy film EC&l3M 027 038 108 051 077 1B 26 6C 33 4D
Transparency film EC&l4M 027 038 108 052 077 1B 26 6C 34 4D
       
PRINTER FEATURE COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Page Control
Page Orientation*
Landscape EC&l1O 027 038 108 049 079 1B 26 6C 31 4F
Portrait EC&l0O 027 038 108 048 079 1B 26 6C 30 4F
Paper Size*
Default size EC&l0A 027 038 108 048 065 1B 26 6C 30 41
Executive EC&l1A 027 038 108 049 065 1B 26 6C 31 41
US Letter EC&l2A 027 038 108 050 065 1B 26 6C 32 41
US Legal EC&l3A 027 038 108 051 065 1B 26 6C 33 41
A5 ISO/JIS EC&l25A 027 038 108 050 055 065 1B 26 6C 32 37 41
A4 ISO/JIS EC&l26A 027 038 108 050 054 065 1B 26 6C 32 36 41
B5 JIS EC&l45A 027 038 108 052 053 065 1B 26 6C 34 35 41
Custom EC&l101A 027 038 108 049 048 049 065 1B 26 6C 31 30 31 41
No. 10 envelope (landscape) EC&l-81A 027 038 108 056 045 049 065 1B 26 6C 38 2D 31 41
No. 10 envelope (portrait) Ecs&l81A 027 038 108 056 049 065 1B 26 6C 38 31 41
International DL envelope EC&l90A 027 038 108 057 048 065 1B 26 6C 39 30 41
International C6 envelope EC&l92A 027 038 108 057 050 065 1B 26 6C 39 32 41
Index card 4x6 EC&l74A 027 038 108 055 052 065 1B 26 6C 39 32 41
Index card 5x8 EC&l75A 027 038 108 055 053 065 1B 26 6C 37 35 41
A6 ISO/JIS (105x148mm) EC&l24A 027 038 108 050 052 065 1B 26 6C 32 34 41
Hagaki card (100x148mm) EC&l71A 027 038 108 055 049 065 1B 26 6C 37 31 41
Line Spacing
Lines per inch no. of lines EC&l#D 027 038 108 # 068 1B 26 6C # 44
Page Length*
Number of lines EC&l#P 027 038 108 # 080 1B 26 6C # 50
Perforation Skip Mode*
On EC&l1L 027 038 108 049 076 1B 26 6C 31 4C
Off EC&l0L 027 038 108 048 076 1B 26 6C 30 4C
Top Margin*
Number of lines EC&l#E 027 038 108 # 069 1B 26 6C # 45
Text Length*
Number of lines EC&l#F 027 038 108 # 070 1B 26 6C # 46
Side Margins*
Clear EC9 027 057 1B 39
Left (column no.) EC&a#L 027 038 097 # 076 1B 26 61 # 4C
Right (column no.) EC&a#M 027 038 097 # 077 1B 26 61 # 4D
Text Scale Mode
Off EC&k5W 027 038 107 053 087 1B 26 6B 35 57
On EC&k6W 027 038 107 054 087 1B 26 6B 36 57
Cursor Positioning
Horizontal motion index no. of 1/120th inch moves EC&k#H 027 038 107 # 072 1B 26 6B # 48
Move to column no. EC&a#C 027 038 097 # 067 1B 26 61 # 43
Horizontal no. (decipoints) EC&a#H 027 038 097 # 072 1B 26 61 # 48
Horizontal no. (dots) EC*p#X 027 042 112 # 088 1B 2A 70 # 58
Vertical motion index no. of 1/48 inch moves EC&l#C 027 038 108 # 067 1B 26 6C # 43
Move to row no. EC&a#R 027 038 097 # 082 1B 26 61 # 52
Vertical no. (decipoints) EC&a#V 027 038 097 # 086 1B 26 61 # 56
Vertical no. (dots) EC*p#Y 027 042 112 # 089 1B 2A 70 # 59
       
PRINTER FEATURE COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Font Selection
Character Set*
PC-8 EC(10U 027 040 049 048 085 1B 28 31 30 55
HP Roman8 EC(8U 027 040 056 085 1B 28 38 55
PC-8 Danish/Norwegian EC(11U 027 040 049 049 085 1B 28 31 31 55
PC 850 EC(12U 027 040 049 050 085 1B 28 31 32 55
PC 852 EC(17U 027 040 049 055 085 1B 28 31 37 55
ECMA-94 Latin 1 EC(0N 027 040 048 078 1B 28 30 4E
German (ISO 21) EC(1G 027 040 049 071 . 1B 28 31 47
French (ISO 69) EC(1F 027 040 049 070 . 1B 28 31 46
Italian (ISO 15) EC(0I 027 040 048 073 . 1B 28 30 49
Spanish (ISO 17) EC(2S 027 040 050 083 1B 28 32 53
Swedish Names (ISO 11) EC(0S 027 040 048 083 1B 28 30 53
Swedish (ISO 10) EC(3S 027 040 051 093 1B 28 33 53
Norwegian 1 (ISO 60) EC(0D 027 040 048 068 . 1B 28 30 44
Norwegian2 (ISO 61) EC(1D 027 040 049 068 1B 28 31 44
Portuguese (ISO 16) EC(4S 027 040 052 083 1B 28 34 53
United Kingdom (ISO 4) EC(1E 027 040 049 069 . 1B 28 31 45
ANSI ASCII (ISO 6) EC(0U 027 040 048 085 1B 28 30 55
JIS ASCII EC(0K 027 040 048 075 1B 28 30 4B
HP Legal EC(1U 027 040 049 085 1B 28 31 55
ISO IRV EC(2U 027 040 051 085 1B 28 32 55
Line Draw (optional) EC(0L 027 040 048 076 1B 28 30 4C
Math 7 (optional) EC(0M 027 040 048 077 1B 28 30 4D
Math 8 (optional) EC(8M 027 040 056 077 1B 28 38 4D
Math8a (optional) EC(0Q 027 040 048 081 1B 28 30 51
Math8b (optional) EC(1Q 027 040 049 081 1B 28 31 51
PIFont (optional) EC(15U 027 040 049 053 085 1B 28 31 35 55
PIFonta (optional) EC(2Q 027 040 050 081 1B 28 32 51
Spacing*
Proportional EC(s1P 027 040 115 049 080 1B 28 73 31 50
Fixed EC(s0P 027 040 115 048 080 1B 28 73 30 50
Print Pitch*
Number of characters per inch EC(s#H 027 040 115 # 072 1B 28 73 # 48
Point Size (Caracter Height)*
Number of 1/72nd inch EC(s#V 027 040 115 # 086 1B 28 73 # 56
Style*
Upright EC(s0S 027 040 115 048 083 1B 28 73 30 53
Italic EC(s1S 027 040 115 049 083 1B 28 73 31 53
Stroke Weight*
Bold EC(s3B 027 040 115 051 066 1B 28 73 33 42
Normal EC(s0B 027 040 115 048 066 1B 28 73 30 42
Extra bold (optional) EC(s7B 027 040 115 055 066 1B 28 73 37 42
       
PRINTER FEATURE COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Typerface*
Courier EC(s3T 027 040 115 051 084 1B 28 73 33 54
CG Times EC(s4101T 027 040 115 052 049 048 049 084 1B 28 73 34 31 30 31 54
Letter Gothic EC(s6T 027 040 115 054 084 1B 28 73 36 54
Univers EC(s52T 027 040 115 053 050 084 1B 28 73 35 32 54
Pica (optional) EC(s1T 027 040 115 049 084 1B 28 73 31 54
Line Printer (optional) EC(s0T 027 040 115 048 084 1B 28 73 30 54
Prestige (optional) EC(s8T 027 040 115 056 084 1B 28 73 38 54
Elite (optional) EC(s2T 027 040 115 050 084 1B 28 73 32 54
Script (optional) EC(s7T 027 040 115 055 084 1B 28 73 37 54
Helvetica (optional) EC(s4T 027 040 115 052 084 1B 28 73 34 54
Presentations (optional) EC(s11T 027 040 115 049 049 084 1B 28 73 31 31 54
Times Roman ( optional) EC(s5T 027 040 115 053 084 1B 28 73 35 54
CG Century Schoolbook (optional) EC(s23T 027 040 115 050 051 084 1B 28 73 32 33 54
Brush (optional) EC(s32T 027 040 115 051 050 084 1B 28 73 33 32 54
Dom Casual (optional) EC(s61T 027 040 115 054 049 084 1B 28 73 36 31 54
Univers Condensed (optional) EC(s85T 027 040 115 056 053 084 1B 28 73 38 35 54
Garamond (optional) EC(s101T 027 040 115 049 048 049 084 1B 28 73 31 30 31 54
CG Triumvirate (optional) EC(s4T 027 040 115 049 084 1B 28 73 34 54
Print Quality
Letter EC(s2Q 027 040 115 050 081 1B 28 73 32 51
Draft (economode) EC(s1Q 027 040 115 049 081 1B 28 73 31 51
Download Font Management
Font ID no. EC*c#D 027 042 099 # 068 1B 2A 63 # 44
ASCII code no. EC*c#E 027 042 099 # 069 1B 2A 63 # 45
Delete All EC*c0F 027 042 099 048 070 1B 2A 63 30 46
Delete temporary EC*c1F 027 042 099 049 070 1B 2A 63 31 46
Delete last EC*c2F 027 042 099 050 070 1B 2A 63 32 46
Make temporary EC*c4F 027 042 099 052 070 1B 2A 63 34 46
Make permanent EC*c5F 027 042 099 053 070 1B 2A 63 35 46
Create font number of bytes EC)s#W[Data] 027 041 115 # 087 [data] . 1B 29 73 # 57 [data]
Download chr. No. of bytes EC(s#W[Data] 027 040 115 # 087 [data] . 1B 28 73 # 57 [data]
       
PRINTER FEATURE COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Raster Graphics
Start Raster Graphics
At left most position EC*r0A 027 042 114 048 065 1B 2A 72 30 41
Current cursor position EC*r1A 027 042 114 049 065 1B 2A 72 31 41
End Raster Graphics
End Graphics EC*rbC 027 042 114 098 067 1B 2A 72 62 43
Resolution
75 dots per inch EC*t75R 027 042 116 055 053 082 1B 2A 74 37 35 52
100 dots per inch EC*t100R 027 042 116 049 048 048 082 1B 2A 74 31 30 30 52
150 dots per inch EC*t150R 027 042 116 049 053 048 082 1B 2A 74 31 35 30 52
300 dots per inch EC*t300R 027 042 116 051 048 048 082 1B 2A 74 33 30 30 52
Set Raster Graphics Width
Number of pixels EC*r#S 027 042 114 # 083 1B 2A 72 # 53
Print Mode (Graphics)
Graphics default (no break) EC*p0N 027 042 112 048 78 1B 2A 70 30 4E
Bidirectional EC*p1N 027 042 112 049 78 1B 2A 70 31 4E
Left to right EC*p2N 027 042 112 050 78 1B 2A 70 32 4E
Right to left EC*p3N 027 042 112 051 78 1B 2A 70 33 4E
Conditional bidirectional EC*p4N 027 042 112 052 78 1B 2A 70 34 4E
Transfer Raster Graphics
Number of bytes EC*b#W[data] 027 042 098 # 087 [data] 1B 2A 62 # 57 [data]
Transfer graphics data by plane EC*b#V[data] 027 042 098 # 086 [data] 1B 2A 62 # 56 [data]
Relative Vertical Pixel Movement (formerly known as Y Offset)
Number of dots EC *b#Y 027 042 098 # 089 1B 2A 62 # 59
Set Graphics Quality
Quality draft EC*r1Q 027 042 114 049 081 1B 2A 72 31 51
Similar to letter quality EC*r2Q 027 042 114 050 081 1B 2A 72 32 51
Set Number of Raster Planes Per Row
Single plane palette EC*r1U 027 042 114 049 085 1B 2A 72 31 55
3 planes, CMY palette EC*r-3U 027 042 114 045 051 085 1B 2A 72 2D 33 55
3 planes, RGB palette EC*r3U 027 042 114 051 085 1B 2A 72 33 55
4 planes, KCMY palette EC*r-4U 027 042 114 045 052 085 1B 2A 72 2D 34 55
Graphics Image Improvement
Raster graphics shingling EC*o#Q 027 042 111 # 081 1B 2A 6F # 51
Raster graphics depletion EC*o#D 027 042 111 # 068 1B 2A 6F # 44

* These printer commands are listed in the order in which they must be sent.
# Indicates the numeric parameter value field.- numeric values are entered as ASCII (e.g. "250" would be entered as
ASCII "2", "5", "0" - "050 053 048" decimal, or "32 35 30" hex.

Číslice
ASCII kód dekadicky
0
48
1
49
2
50
3
51
4
52
5
53
6
54
7
55
8
56
9
57

 

Základem pro řízení tiskárny při tisku sestav je soubor MZDY.PES, nacházející se v hlavním adresáři programu. Struktura souboru je popsána v příručce k programu Mzdy a také v souboru samotném. Účelem tohoto popisu je podrobně vysvětlit a na příkladech názorně předvést využití možností dostupných tiskáren, především stránkových (laserové a inkoustové tiskárny).

Použitý způsob je dostatečně pružný, aby umožnil nastavit téměř jakoukoli běžně používanou tiskárnu. Jisté problémy se mohou vyskytnout u levných jehličkových tiskáren, které nemusí zvládat některé kombinace atributů písma (například podtržené tučné písmo). Většina inkoustových tiskáren obsahuje jen některé velikosti písma (zvláště pro kódovou stránku češtiny) a proto je v případě výskytu problémů nutné trochu laborovat s nastavením, dokud se nedostaví kýžený výsledek.

 

Definice povelů pro jednu tiskárnu vždy obsahují tyto konkrétní povely:

Typ Povel Popis
Inicializační Reset Zajišťuje inicializaci tiskárny, posílá se jednou na začátku tisku jako první povel. Za ním může následovat odstránkování před tiskem, je-li nastaveno.
Czech Následuje po povelu Reset, nastavuje kódovou stránku pro tisk české diakritiky. Bezprostředně za ním je na tiskárnu odeslán povel Limitxx.
Limit80 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce maximálně 80 znaků.
Limit96 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 81do 96 znaků včetně.
Limit137 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 97 do 137 znaků včetně.
Limit160 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 138 do 160 znaků včetně.
Limit233 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 160 znaků.
Průběžný BoldOn Zapíná tučné písmo.
BoldOff Vypíná tučné písmo.
ItalicOn Zapíná šikmé písmo - kurzívu.
ItalicOff Vypíná šikmé písmo - kurzívu.
UnderlineOn Zapíná podtržené písmo.
UnderlineOff Vypíná podtržené písmo.
DoubleWidthOn Nepoužito.
DoubleWidthOff Nepoužito.

Inicializační povely se posílají na tiskárnu jen na začátku tisku každé sestavy. Průběžné povely mohou být obsaženy vícekrát v jednotlivé sestavě.


 

Jehličkové tiskárny

Povel Výchozí hodnota Popis
Reset 27,64 Není v naprosté většině případů nutný.
Czech 27,40,116,3,0, 1,10,0,27,116,1 Nastavuje se buď přímo na tiskárně; nemusí se tedy vyplňovat.
Nejjednodušší situace je v případě tiskáren Epson, u ostatních lze ve většině případů nastavit mód emulace Epson (pokud je to vůbec nutné). Pokud není tiskárna prastará, je možné nastavit hardwarově buď přepínačem na/v tiskárně nebo interaktivně přes tištěné menu používání kódové stránky číslo 852 (Latin 2) nebo 867 (Kameničtí). Tomuto nastavení pak musí odpovídat nastavení kódové stránky v programu Mzdy.
U tiskáren Epson, které mají implementován jazyk ESC/P2, je možné použít uvedenou sekvenci.
Limit80 27,80,18 Nastavení 10 CPI (znaků na palec). Uvedená hodnota platí pro úzkou i širokou tiskárnu.
Limit96 27,77,18
(27,80,18)
Nastavení 12 CPI. Uvedená hodnota platí pro úzkou tiskárnu, hodnota v závorce pro širokou.
Limit137 27,80,15
(27,77,18)
Nastavení 17 CPI. Uvedená hodnota platí pro úzkou tiskárnu, hodnota v závorce pro širokou.
Limit160 27,77,15
(27,80,15)
Nastavení 20 CPI. Uvedená hodnota platí pro úzkou tiskárnu, hodnota v závorce pro širokou.
Limit233 27,77,15 Nastavení 20 CPI. Uvedená hodnota platí pro širokou tiskárnu.
BoldOn 27,69 Zapnutí tučného písma.
BoldOff 27,70 Vypnutí tučného písma.
ItalicOn 27,52 Zapnutí šikmého písma - kurzívy.
ItalicOff 27,53 Vypnutí šikmého písma - kurzívy.
UnderlineOn 27,45,49 Zapnutí podtrženého písma.
UnderlineOff 27,45,48 Vypnutí podtrženého písma.

Tato nastavení fungují na naprosté většině tiskáren. Problémy se mohou objevit, jen při kombinaci atributů písma či při nastavení šířky tisku na velmi úzký papír. Popis příkazů pro jehličkové tiskárny již nenajdete na stránkách technické podpory firmy Epson, ale lze čerpat z kompletního manuálu ESC/P2 ve formátu PDF.


 

Stránkové tiskárny (inkoustové a laserové)

Podmínkou funkčnosti zde uvedených povelových sekvencí je implementace nebo emulace jazyka PCL 3 nebo vyššího (splňují všechny tiskárny HP).

Povel Výchozí hodnota Popis
Reset 27,69 Je v naprosté většině případů nutný.
Czech 27,40,49,55,85 Nastavuje primární kódovou znakovou stránku na PC-852 (DOS Latin 2).
Limit80 27,40,115,52,49,48,50,84, 27,40,115,49,49,72 Nejprve se nastaví písmo na Letter Gothic {27,40,115,52,49,48,50,84}, případně Courier {27,40,115,52,48,57,57,84}, a pak počet znaků na palec {27,40,115,xx,72}, kde xx jsou ASCII kódy příslušných číslic (např. pro 11 CPI zde bude 49,49). (viz specifikace PCL)
Limit96 27,40,115,52,48,57,57,84, 27,40,115,49,51,72 Dtto, nastaví se Courier a 13 CPI.
Limit137 27,40,115,52,48,57,57,84, 27,40,115,49,56,72 Dtto, nastaví se Courier a 18 CPI.
Limit160 27,40,115,52,48,57,57,84, 27,40,115,50,49,72 Dtto, nastaví se Courier a 21 CPI.
Limit233 27,40,115,52,48,57,57,84, 27,40,115,51,48,72 Dtto, nastaví se Courier a 30 CPI.
BoldOn 27,40,115,51,66 Zapnutí tučného písma (Bold - viz specifikace PCL).
BoldOff 27,40,115,48,66 Vypnutí tučného písma (Medium - viz specifikace PCL).
ItalicOn 27,40,115,49,83 Zapnutí šikmého písma - kurzívy (Italic - viz specifikace PCL).
ItalicOff 27,40,115,48,83 Vypnutí šikmého písma - kurzívy (Upright-Solid - viz specifikace PCL).
UnderlineOn 27,38,100,48,68 Zapnutí podtrženého písma.
UnderlineOff 27,38,100,64 Vypnutí podtrženého písma.

Díky inteligenci jazyka PCL je možné s uvedenými hodnotami laborovat ve značném rozmezí. Je dobré si uvědomit, že laserové tiskárny disponují většími možnostmi co se týče práce s výsledným uspořádáním stránky, na rozdíl od tiskáren inkoustových. Ty umí jen některé velikosti písma a při zadání jiné velikosti se obvykle "přikloní" k nejbližší nižší hodnotě.

Do povelu Czech je možné přidat řadu dalších nastavení, například:

Zapnutí "ekonomického módu" pro úsporu toneru (inkoustu) 27,40,115,49,81
Tisk stránky "naležato", vhodný pro široké sestavy 27,38,108,49,79
Nastavení počtu řádků na palec (xx značí ASCII hodnotu příslušného čísla, např. 27,38,108,57,68 pro 9 řádků na palec). Řádky jsou pak na stránce ve vertikálním směru rovnoměrněji rozložené. 27,38,108,xx,68
Nastavení formátu stránky na A4. 27,38,108,50,54,65
Velikost horního okraje v řádcích (xx je ASCII hodnota příslušného čísla). 27,38,108,xx,69
Velikost levého okraje ve sloupcích (xx jeASCII hodnota příslušného čísla). 27,38,97,xx,76

Velmi užitečné je nadefinovat si pro tisk širokých sestav speciální tiskárnu, která bude sestavy tisknout "naležato". Tisky pak budou mnohem čitelnější, protože písmo nemusí být tak zmenšené jak když by se tisklo "na výšku" formátu A4. V některých případech u těchto nastavení je důležité jejich pořadí. Při jejich zápisu je potřeba postupovat logicky "od shora dolů", tedy například nejprve nastavit ekonomický mód, pak tisk "naležato" a nakonec počet řádků na palec.

Podrobnější a úplné informace o možnostech nastavování tiskáren jsou uvedeny ve specifikaci jazyka PCL 3 pro inkoustové tiskárny a jazyka PCL 5 pro laserové tiskárny.

 

 

 

PCL5 - Příkazy pro ovládání tiskáren HP LaserJet

FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
JOB CONTROL COMMANDS
Reset
Universal exit language (ULE)   EC%-12345X 027 037 045 049 050 051 052 053 088 1B 25 2D 31 32 33 34 35 58
Reset   ECE 027 069 1B 45
Number of copies # of copies EC&l# X (x) 027 038 108 # ... # 088 (120) 1B 26 6C # ... # 58 (78)
Simplex/Duplex print simplex EC&l0S (s) 027 038 108 048 083 (115) 1B 26 6C 30 53 (73)
duplex      
long edge binding EC&l1S (s) 027 038 108 049 083 (115) 1B 26 6C 31 53 (73)
short edge binding EC&l2S (s) 027 038 108 050 083 (115) 1B 26 6C 32 53 (73)
Long-Edge (left) Offset Registration # of Decipoints (1/720") EC&l#U (u) 027 038 108 # ... # 085 (117) 1B 26 6C # ... # 55 (75)
Short-Edge (top) Offset Registration # of Decipoints (1/720") EC&l#Z (z) 027 038 108 # ... # 090 (122) 1B 26 6C # ... # 5A (7A)
Page Side Selection Next Side EC&a0G (g) 027 038 097 048 071 (103) 1B 26 61 30 47 (67)
Front Side EC&a1G (g) 027 038 097 049 071 (103) 1B 26 61 31 47 (67)
Back Side EC&a2G (g) 027 038 097 050 071 (103) 1B 26 61 32 47 (67)
Job Separation   EC&l1T (t) 027 038 108 049 084 (116) 1B 26 6C 31 54 (74)
Paper Destination (Output Bin) Upper Output Bin EC&l1G (g) 027 038 108 049 071 (103) 1B 26 6C 31 47 (67)
Rear Output Bin EC&l2G (g) 027 038 108 050 071 (103) 1B 26 6C 32 47 (67)
Unit of Measure # = Number of units per inch EC&u#D (d) 027 038 1147 # ... # 068 (100) 1B 26 75 # ... # 44 (64)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
PAGE CONTROL COMMANDS
Page Lenth and Size
Paper Source Eject Page EC&l0H (h) 027 038 108 048 072 (104) 1B 26 6C 30 48 (68)
Main Paper Source EC&l1H (h) 027 038 108 049 072 (104) 1B 26 6C 31 48 (68)
Manual Feed EC&l2H (h) 027 038 108 050 072 (104) 1B 26 6C 32 48 (68)
Manual Envelope Feed EC&l3H (h) 027 038 108 051 072 (104) 1B 26 6C 33 48 (68)
Alternate Paper Source EC&l4H (h) 027 038 108 052 072 (104) 1B 26 6C 34 48 (68)
Optional Large Paper Source EC&l5H (h) 027 038 108 053 072 (104) 1B 26 6C 35 48 (68)
Envelope Feeder EC&l6H (h) 027 038 108 054 072 (104) 1B 26 6C 36 48 (68)
Page Size Executive EC&l1A (a) 027 038 108 049 065 (97) 1B 26 6C 31 41 (61)
Letter EC&l2A (a) 027 038 108 050 065 (97) 1B 26 6C 32 41 (61)
Legal EC&l3A (a) 027 038 108 051 065 (97) 1B 26 6C 33 41 (61)
A4 EC&l26A (a) 027 038 108 050 054 065 (97) 1B 26 6C 32 36 41 (61)
Monarch EC&l80A (a) 027 038 108 056 048 065 (97) 1B 26 6C 38 30 41 (61)
COM 10 EC&l81A (a) 027 038 108 056 049 065 (97) 1B 26 6C 38 31 41 (61)
DL EC&l90A (a) 027 038 108 057 048 065 (97) 1B 26 6C 39 30 41 (61)
C5 EC&l91A (a) 027 038 108 057 049 065 (97) 1B 26 6C 39 31 41 (61)
B5 Envelope EC&l100A (a) 027 038 108 049 048 048 065 (97) 1B 26 6C 31 30 30 41 (61)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Orientation
Orientation Portrait EC&l0O (o) 027 038 108 048 079 (111) 1B 26 6C 30 4F (6F)
Landscape EC&l1O (o) 027 038 108 049 079 (111) 1B 26 6C 31 4F (6F)
Reverse Portrait EC&l2O (o) 027 038 108 050 079 (111) 1B 26 6C 32 4F (6F)
Reverse Landscape EC&l3O (o) 027 038 108 051 079 (111) 1B 26 6C 33 4F (6F)
Print Direction # Degrees of Rotation (counterclockwise. 90o increment's only) EC&a#P 027 038 097 #...# 080 (112) 1B 26 61 #...# 50 (70)
Margins and Text Length
Top Margin # of Lines EC&l#E (e) 027 038 108 #...# 069 (101) 1B 26 6C #...# 45 (65)
Text Length # of Lines EC&l#F (f) 027 038 108 #...# 070 (102) 1B 26 6C #...# 46 (66)
Left Margin # of Columns EC&a#L (l) 027 038 097 #...# 076 (108) 1B 26 61 #...# 4C (6C)
Reinght Margin # of Columns EC&a#M (m) 027 038 097 #...# 077 (109) 1B 26 61 #...# 4D (6D)
Clear Horizontal Margins _ EC9 027 057 1B 39
Perforation Skip Mode
Perforation Skip Disable EC&l0L (l) 027 038 108 048 076 (108) 1B 26 6C 30 4C (6C)
Enable EC&l1L (l) 027 038 108 049 076 (108) 1B 26 6C 31 4C (6C)
Horizontal Column Spacing
Horizontal Motion Index (HMI) # of 1/120" Increments EC&k#H (h) 027 038 107 # ... # 072 (104)  
Vertical Line Spacing
Vertical Motion Index (VMI) # of 1/48" Increments EC&l#C (c) 027 038 108 #...# 067 (99) 1B 26 6C #... # 43 (63)
Line Spacing (Lines per inch) 1 line /inch EC&l1D (d) 027 038 108 049 068 (100) 1B 26 6C 31 44 (64)
2 lines/inch EC&l2D (d) 027 038 108 050 068 (100) 1B 26 6C 32 44 (64)
3 lines/inch EC&l3D (d) 027 038 108 051 068 (100) 1B 26 6C 33 44 (64)
4 lines/inch EC&l4D (d) 027 038 108 052 068 (100) 1B 26 6C 34 44 (64)
6 lines/inch EC&l6D (d) 027 038 108 054 068 (100) 1B 26 6C 36 44 (64)
8 lines/inch EC&l8D (d) 027 038 108 056 068 (100) 1B 26 6C 38 44 (64)
12 lines/inch EC&l12D (d) 027 038 108 049 050 068 (100) 1B 26 6C 31 32 44 (64)
16 lines/inch EC&l16D (d) 027 038 108 049 054 068 (100) 1B 26 6C 31 36 44 (64)
24 lines/inch EC&l24D (d) 027 038 108 050 052 068 (100) 1B 26 6C 32 34 44 (64)
48 lines/inch EC&l48D (d) 027 038 108 052 056 068 (100) 1B 26 6C 34 38 44 (64)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
CURSOR POSITIONING
Vertical and Horizontal
Vertical Position # of Rows EC&a#R (r) 027 038 097 #...# 082 (114) 1B 26 61 #...# 52 (72)
# of Units EC*p#Y (y) 027 042 112 #...# 089 (121) 1B 2A 70 #...# 59 (79)
# of Decipoints EC&a#V (v) 027 038 097 #...# 086 (118) 1B 26 61 #...# 56 (76)
Horizontal Position # of Columns EC&a#C (c) 027 038 097 #...# 067 (99) 1B 26 61 #...# 43 (63)
# of Units EC*p#X (x) 027 042 112 #...# 088 (120) 1B 2A 70 #...# 58 (78)
# of Decipoints EC&a#H (h) 027 038 097 #...# 072 (104) 1B 26 61 #...# 48 (68)
Half Line Feed   EC= 027 061 1B 3D
End-of-Line Termination
Line Termination CR=CR, LF=LF, FF=FF EC&k0G (g) 027 038 107 048 071 (103) 1B 26 6B 30 47 (67)
CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF EC&k1G (g) 027 038 107 049 071 (103) 1B 26 6B 31 47 (67)
CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF EC&k2G (g) 027 038 107 050 071 (103) 1B 26 6B 32 47 (67)
CR=CR+LF, LF=CR+LF, FF=CR+FF EC&k3G (g) 027 038 107 051 071 (103) 1B 26 6B 33 47 (67)
Push/Pop Position
Push/Pop Position Push EC&f0S (s) 027 038 102 048 083 (115) 1B 26 66 30 53 (73)
Pop EC&f1S (s) 027 038 102 049 083 (115) 1B 26 66 31 53 (73)
FONT SELECTION
Symbol Set Selection 1
Primary Symbol Set ISO 60: Norwegian 1 EC(0D 027 040 048 068 1B 28 30 44
ISO 4: United Kingdom EC(1E 027 040 049 069 1B 28 31 45
Windows 3.1 Latin 2 EC(9E 027 040 057 069 1B 28 39 45
ISO 69: French EC(1F 027 040 049 070 1B 28 31 46
ISO 21: German EC(1G 027 040 049 071 1B 28 31 47
ISO 15: Italian EC(0I 027 040 048 073 1B 28 30 49
Microsoft Publishing EC(6J 027 040 053 074 1B 28 36 4A
Desk Top EC(7J 027 040 055 074 1B 28 37 4A
PS Text EC(10J 027 040 049 048 074 1B 28 31 30 4A
MC Text EC(12J 027 040 049 050 074 1B 28 31 32 4A
Ventura Inretnational EC(13J 027 040 049 051 074 1B 28 31 33 4A
Ventura US EC(14J 027 040 049 052 074 1B 28 31 34 4A
Ventura ITC Zapf Dingbats EC(9L 027 040 057 076 1B 28 39 3C
PS ITC Zapf Dingbats EC(10L 027 040 049 048 076 1B 28 31 30 4C
ITC Zapf Dingbats Series 100 EC(11L 027 040 049 049 076 1B 28 31 31 4C
ITC Zapf Dingbats Series 200 EC(12L 027 040 049 050 076 1B 28 31 32 4C
ITC Zapf Dingbats Series 300 EC(13L 027 040 049 051 076 1B 28 31 33 4C
Wingdings EC(579L 027 040 053 055 057 076 1B 28 35 37 39 4C
PS Math EC(5M 027 040 053 077 1B 28 35 4D
Ventura Math EC(6M 027 040 054 077 1B 28 36 4D
Math- 8 EC(8M 027 040 056 077 1B 28 38 4D
Symbol EC(19M 027 040 049 057 077 1B 28 31 39 4D
ISO 8859-1 (ECMA) Latin 1 EC(0N 027 040 048 078 1B 28 30 4E
ISO 8859-2: Latin 2 EC(2N 027 040 050 078 1B 28 32 4E
ISO 8859-9: Latin 5 EC(5N 027 040 053 078 1B 28 35 4E
ISO 11: Swedish EC(0S 027 040 048 083 1B 28 30 53
ISO 17: Spanish EC(2S 027 040 050 083 1B 28 32 53
Windows 3.1 Latin 5 EC(5T 027 040 053 084 1B 28 35 54
PC Turchish EC(9T 027 040 057 084 1B 28 39 54
ISO 6: ASCII EC(0U 027 040 048 085 1B 28 30 55
Legal EC(1U 027 040 049 085 1B 28 31 55
Roman-8 EC(8U 027 040 056 085 1B 28 38 55
Windows 3.0 Latin 1 EC(9U 027 040 057 085 1B 28 39 55
PC-8 EC(10U 027 040 049 048 085 1B 28 31 30 55
PC-8 D/N EC(11U 027 040 049 049 085 1B 28 31 31 55
PC 850 EC(12U 027 040 049 050 085 1B 28 31 32 55
Pi Font EC(15U 027 040 049 053 085 1B 28 31 35 55
PC-852 EC(17U 027 040 049 055 085 1B 28 31 37 55
Windows 3.1 Latin 1 (ANSI) EC(19U 027 040 049 057 085 1B 28 31 39 55
Spacing
Primary Spacing Fixed EC(s0P (p) 027 040 115 048 080 (112) 1B 28 73 30 50 (70)
Proportional EC(s1P (p) 027 040 115 049 080 (112) 1B 28 73 31 50 (70)
Pitch
Primary Pitch # Characters/inch EC(s#H (h) 027 040 115 #... # 072 (104) 1B 28 73 #...# 48 (68)
Set Pitch Mode 10.0 EC&k0S (s) 027 038 107 048 083 (115) 1B 26 6B 30 53 (73)
Compressed (16.5-16.7) EC&k2S (s) 027 038 107 050 083 (115) 1B 26 6B 32 53 (73)
Elite(12.0) EC&k4S (s) 027 038 107 052 083 (115) 1B 26 6B 34 53 (73)
Point Size
Primary Height # Points EC(s#V (v) 027 040 115 #...# 086 (118) 1B 28 73 #...# 56 (76)

1 Additional symbol sets are supported. Refer to the PCL 5 Comparsion Guide (included with thePCL 5 Printer Language Technical Reference Manual).

         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Style
Primary Style Upright (Solid) EC(s0S (s) 027 040 115 048 083 (115) 1B 28 73 30 53 (73)
Italic EC(s1S (s) 027 040 115 049 083 (115) 1B 28 73 31 53 (73)
Condensed EC(s4S (s) 027 040 115 052 083 (115) 1B 28 73 34 53 (73)
Condensed Italic EC(s5S (s) 027 040 115 053 083 (115) 1B 28 73 35 53 (73)
Compressed (Extra Condensed) EC(s8S (s) 027 040 115 056 083 (115) 1B 28 73 38 53 (73)
Expanded EC(s24S (s) 027 040 115 050 052 083 (115) 1B 28 73 32 34 53 (73)
Outline EC(s32S (s) 027 040 115 051 050 083 (115) 1B 28 73 33 32 53 (73)
Inline EC(s64S (s) 027 040 115 054 052 083 (115) 1B 28 73 36 34 53 (73)
Shadowed EC(s128S (s) 027 040 115 049 050 056 083 (115) 1B 28 73 31 32 38 53 (73)
Outline Shadowed EC(s160S (s) 027 040 115 049 054 048 083 (115) 1B 28 73 31 36 30 53 (73)
Additional style values may be obtained from the related documentation provided with HP ´s font products.
PCL 5 LaserJet printers enable you to specify complex structures (contours, outlines, shading, and so forth) and widths as well as posture. Refer to then PCL 5 Printer Language Technical Reference Manual. See Chapter 1 for ordering information.
Stroke Weight
Primary Font Stroke Weight Ultra Thin EC(s-7B (b) 027 040 115 045 055 066 (98) 1B 28 73 2D 37 42 (62)
Extra Thin EC(s-6B (b) 027 040 115 045 054 066 (98) 1B 28 73 2D 38 42 (62)
Thin EC(s-5B (b) 027 040 115 045 053 066 (98) 1B 28 73 2D 35 42 (62)
Extra Light EC(s-4B (b) 027 040 115 045 052 066 (98) 1B 28 73 2D 34 42 (62)
Light EC(s-3B (b) 027 040 115 045 051 066 (98) 1B 28 73 2D 33 42 (62)
Demi Light EC(s-2B (b) 027 040 115 045 050 066 (98) 1B 28 73 2D 32 42 (62)
Semi Light EC(s-1B (b) 027 040 115 045 049 066 (98) 1B 28 73 2D 31 42 (62)
Medium (book or text) EC(s0B (b) 027 040 115 048 066 (98) 1B 28 73 30 42 (62)
Semi Bold EC(s1B (b) 027 040 115 049 066 (98) 1B 28 73 31 42 (62)
Demi Bold EC(s2B (b) 027 040 115 050 066 (98) 1B 28 73 32 42 (62)
Bold EC(s3B (b) 027 040 115 051 066 (98) 1B 28 73 33 42 (62)
Extra Bold EC(s4B (b) 027 040 115 052 066 (98) 1B 28 73 34 42 (62)
Black EC(s5B (b) 027 040 115 053 066 (98) 1B 28 73 35 42 (62)
Extra Black EC(s6B (b) 027 040 115 054 066 (98) 1B 28 73 36 42 (62)
Ultra Black EC(s7B (b) 027 040 115 055 066 (98) 1B 28 73 37 42 (62)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Primary Typeface Family
Typeface Family LinePrinter EC(s0T (t) 027 040 115 048 084 (116) 1B 28 73 30 54 (74)
Albertus EC(s4362T (t) 027 040 115 052 051 054 050 084 (116) 1B 28 73 34 33 36 32 54 (74)
Antique Olive EC(s4168T (t) 027 040 115 052 049 054 056 084 (116) 1B 28 73 34 31 36 38 54 (74)
Clarendon EC(s4140T (t) 027 040 115 052 049 052 048 084 (116) 1B 28 73 34 31 34 30 54 (74)
Coroner EC(s4116T (t) 027 040 115 052 049 049 054 084 (116) 1B 28 73 34 31 31 36 54 (74)
Courier EC(s3T (t) 027 040 115 051 084 (116) 1B 28 73 33 54 (74)
Courier EC(s4099T (t) 027 040 115 052 048 057 057 084 (116) 1B 28 73 34 30 39 39 54 (74)
ITC Zapf Dingbats EC(s4141T (t) 027 040 115 052 049 052 049 084 (116) 1B 28 73 34 31 34 31 54 (74)
Garamond Antiqua EC(s4197T (t) 027 040 115 052 049 057 055 084 (116) 1B 28 73 34 31 39 37 54 (74)
Letter Gothic EC(s4102T (t) 027 040 115 052 049 048 050 084 (116) 1B 28 73 34 31 30 32 54 (74)
Marigold EC(s4297T (t) 027 040 115 052 050 057 055 084 (116) 1B 28 73 34 32 39 37 54 (74)
CG Omega EC(s4113T (t) 027 040 115 052 049 049 051 084 (116) 1B 28 73 34 31 31 33 54 (74)
CG Times EC(s4101T (t) 027 040 115 052 049 048 049 084 (116) 1B 28 73 34 31 30 31 54 (74)
Univsers EC(s4148T (t) 027 040 115 052 049 052 056 084 (116) 1B 28 73 34 31 34 38 54 (74)
Arial EC(s16602T (t) 027 040 115 049 054 054 048 050 084 (116) 1B 28 73 31 36 36 30 32 54 (74)
Times New Roman EC(s16901T (t) 027 040 115 049 054 057 048 049 084 (116) 1B 28 73 31 36 39 30 31 54 (74)
Symbol EC(s16686T (t) 027 040 115 049 054 054 056 054 084 (116) 1B 28 73 31 36 36 38 36 54 (74)
Wingdings EC(s31402T (t) 027 040 115 051 049 052 048 050 084 (116) 1B 28 73 33 31 34 30 32 54 (74)
Font Default 1
Font Default Primary Font EC(3@ 027 040 051 064 1B 28 33 40
Secondary Font EC)3@ 027 041 051 064 1B 29 33 40
Underline
Underline Enable Fiwed EC&d0D (d) 027 038 100 048 068 (100) 1B 26 64 30 44 (64)
Enable Floating EC&d3D (d) 027 038 100 051 068 (100) 1B 26 64 33 44 (64)
Disable EC&d@ 027 038 100 064 1B 26 64 40
Transparent Print
Transparent Print Data # of Bytes EC&p#X[Data] 027 038 112 #...# 088 1B 26 70 #...# 58
Print Quality
Economode ON EC(s1Q 027 040 115 049 081 1B 28 73 31 51
OFF EC(s2Q 027 040 115 050 081 1B 28 73 32 51
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
FONT MANAGEMENT
Assign Font ID Font ID # EC*c#D (d) 027 042 099 #...# 068 (100) 1B 2A 63 #...# 44 (64)
Font and Character Control Delete All Fonts EC*c0F (f) 027 042 099 048 070 (102) 1B 2A 63 30 46 (66)
Delete all temporary fonts EC*c1F (f) 027 042 099 049 070 (102) 1B 2A 63 31 46 (66)
Delete last font ID specified EC*c2F (f) 027 042 099 050 070 (102) 1B 2A 63 32 46 (66)
Delete last character specified EC*c3F (f) 027 042 099 051 070 (102) 1B 2A 63 33 46 (66)
Make font temporary EC*c4F (f) 027 042 099 052 070 (102) 1B 2A 63 34 46 (66)
Make font permanent EC*c5F (f) 027 042 099 053 070 (102) 1B 2A 63 35 46 (66)
Copy/Assign the currently invoked font as temporary EC*c6F (f) 027 042 099 054 070 (102) 1B 2A 63 36 46 (66)
Soft Symbol Set Management/Creation
Set Symbol Set ID # EC*c#R (r) 027 042 099 #...# 082 (114) 1B 2A 63 #...# 52 (72)
Define Symbol Set # of Bytes EC(f#W[Data] 027 040 102 #...# 087 1B 28 66 #...# 57
Symbol Set Control Delete all symbol sets EC*c0S (s) 027 042 099 048 083 (115) 1B 2A 63 30 53 (73)
Delete all temporary symbol sets EC*c1S (s) 027 042 099 049 083 (115) 1B 2A 63 31 53 (73)
Delete current soft symbol set (last ID#) EC*c2S (s) 027 042 099 050 083 (115) 1B 2A 63 32 53 (73)
Make current soft symbol set temporary EC*c4S (s) 027 042 099 052 083 (115) 1B 2A 63 34 53 (73)
Make current soft symbol set permanent EC*c5S (s) 027 042 099 053 083 (115) 1B 2A 63 35 53 (73)
Select font (with ID #) ID # primary font EC(#X 027 040 #...# 088 1B 28 #...# 58
ID # secondary font EC)#X 027 041 #...# 088 1B 29 #...# 58
SOFT FONT CREATION
Font descriptor (font header) # of bytes EC)s#W[Data] 027 041 115 #...# 087 1B 29 73 #...# 57
Download character # of bytes EC(s#W[Data] 027 040 115 #...# 087 1B 28 73 #...# 57
Character code Character code # (decimal) EC*c#E (e) 027 042 099 #...# 069 (101) 1B 2A 63 #...# 45 (65)
GRAPHICS
Raster Grapnics
Raster Resolution 75 dots/inch EC*t75R (r) 027 042 116 055 053 082 (114) 1B 2A 74 37 35 52 (72)
100 dots/inch EC*t100R (r) 027 042 116 049 048 048 082 (114) 1B 2A 74 31 30 30 52 (72)
150 dost/inch EC*t150R (r) 027 042 116 049 053 048 082 (114) 1B 2A 74 31 35 30 52 (72)
200 dots/inch EC*t200R (r) 027 042 116 050 048 048 082 (114) 1B 2A 74 32 30 30 52 (72)
300 dots/inch EC*t300R (r) 027 042 116 051 048 048 082 (114) 1B 2A 74 33 30 30 52 (72)
600 dots/inch EC*t600R (r) 027 042 116 054 048 048 082 (114) 1B 2A 74 36 30 30 52 (72)
Raster Graphics Presentation Follows orientation EC*r0F (f) 027 042 114 048 070 (102) 1B 2A 72 30 46 (66)
Follows physical page EC*r3F (f) 027 042 114 051 070 (102) 1B 2A 72 33 46 (66)
Start Raster Graphics Left Raster Graphics Margin EC*r0A (a) 027 042 114 048 065 (97) 1B 2A 72 30 41 (61)
Current Cursor EC*r1A (a) 027 042 114 049 065 (97) 1B 2A 72 31 41 (61)
Raster Y Offset # of Raster Lines of vertical movement EC*b#Y (y) 027 042 098 #...# 089 (121) 1B 2A 62 #...# 59 (79)
Set Raster Compression Mode Unencoded EC*b0M (m) 027 042 098 048 077 (109) 1B 2A 62 30 4D (6D)
Run-Length Encoded EC*b1M (m) 027 042 098 049 077 (109) 1B 2A 62 31 4D (6D)
Tagged Image File Format EC*b2M (m) 027 042 098 050 077 (109) 1B 2A 62 32 4D (6D)
Delta Row EC*b3M (m) 027 042 098 051 077 (109) 1B 2A 62 33 4D (6D)
Adaptive compression EC*b5M (m) 027 042 098 053 077 (109) 1B 2A 62 35 4D (6D)
Transfer Raster Data by row # of Bytes EC*b#W[Data] 027 042 098 #...# 087 (109) 1B 2A 62 #...# 57 (6D)
End Raster Graphics Old version EC*rB (b) 027 042 114 066 (98) 1B 2A 72 42 (62)
preferred EC*rC (c) 027 042 114 067 (99) 1B 2A 72 43 (63)
Raster Height # Raster Rows EC*r#T (t) 027 042 114 # ... # 084 (116) 1B 2A 72 # ... # 54 (74)
Raster Width # Pixels of the Specified Resolution EC*r#S (s) 027 042 114 #...# 083 (115) 1B 2A 72 #...# 53 (73)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
THE PRINT MODEL
Imaging
Select Current Pattern Solid Black (default) EC*v0T (t) 027 042 118 048 084 (116) 1B 2A 76 30 54 (74)
Solid White EC*v1T (t) 027 042 118 049 084 (116) 1B 2A 76 31 54 (74)
HP-defined Shading Pattern EC*v2T (t) 027 042 118 050 084 (116) ,1B 2A 76 32 54 (74)
HP- defined Cross-Hatched Pattern EC*v3T (t) 027 042 118 050 084 (116) 1B 2A 76 33 54 (74)
User defined pattern EC*v4T (t) 027 042 118 052 084 (116) 1B 2A 76 34 54 (74)
Source Transparency Mode Transparent EC*v0N (n) 027 042 118 048 078 (110) 1B 2A 76 30 4E (6E)
Opaque EC*v1N (n) 027 042 118 049 078 (110) 1B 2A 76 31 4E (6E)
Pattern Transparency Mode Transparent EC*v0O (o) 027 042 118 048 079 (111) 1B 2A 76 30 4F (6F)
Opaque EC*v1O (o) 027 042 118 049 079 (111) 1B 2A 76 31 4F (6F)
Rectangle Dimensions
Rectangle Width (Horiontal /size) # of dots EC*c#A (a) 027 042 099 #...# 065 (97) 1B 2A 63 #...# 41 (61)
# of decipoints EC*c#H (h) 027 042 099 #...# 072 (104) 1B 2A 63 #...# 48 (68)
Rectangle Height (Vertical Size) # of dots EC*c#B (b) 027 042 099 #...# 066 (98) 1B 2A 63 #...# 42 (62)
# of decipoints EC*c#V (v) 027 042 099 #...# 086 (118) 1B 2A 63 #...# 56 (76)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
Rectangular Area Fill
Fill Rectangular Area Solid Black EC*c0P (p) 027 042 099 048 080 (112) 1B 2A 63 30 50 (70)
Erase (solid white fill) EC*c1P (p) 027 042 099 049 080 (112) 1B 1A 63 31 50 (70)
Shaded Fill EC*c2P (p) 027 042 099 050 080 (112) 1B 2A 63 32 50 (70)
Cross-hatched Fill EC*c3P (p) 027 042 099 051 080 (112) 1B 2A 63 33 50 (70)
User-Defined EC*c4P (p) 027 042 099 052 080 (112) 1B 2A 63 34 50 (70)
Current Pattern EC*p5P (p) 027 042 099 053 080 (112) 1B 2A 63 35 50 (70)
Pattern ID % of Shading or /type of Pattern or User Pattern ID EC*c#G (g) 027 042 099 #...# 071 (103) 1B 2A 63 #...# 47 (67)
Shading 2 % Gray EC*c2G (g) 027 042 099 050 071 (103) 1B 2A 63 32 47 (67)
10 % Gray EC*c10G (g) 027 042 099 049 048 071 (103) 1B 2A 63 31 30 47 (67)
15 % Gray EC*c15G (g) 027 042 099 049 053 071 (103) 1B 2A 63 31 35 47 (67)
30 % Gray EC*c30G (g) 027 042 099 051 048 071 (103) 1B 2A 63 33 30 47 (67)
45 % Gray EC*c45G (g) 027 042 099 052 053 071 (103) 1B 2A 63 34 35 47 (67)
70 % Gray EC*c70G (g) 027 042 099 055 048 071 (103) 1B 2A 63 37 30 47 (67)
90 % Gray EC*c90G (g) 027 042 099 057 048 071 (103) 1B 2A 63 39 30 47 (67)
100 % Gray EC*c100G (g) 027 042 099 049 048 048 071 (103) 1B 2A 63 31 30 30 47 (67)
Pattern 1 Horiz. Line EC*c1G (g) 027 042 099 049 071 (103) 1B 2A 63 31 47 (67)
2 Vert. Line EC*c2G (g) 027 042 099 050 071 (103) 1B 2A 63 32 47 (67)
3 Diagonal Lines EC*c3G (g) 027 042 099 051 071 (103) 1B 2A 63 33 47 (67)
4 Diagonal Lines EC*c4G (g) 027 042 099 052 071 (103) 1B 2A 63 34 47 (67)
5 Square Grid EC *c5G (g) 027 042 099 053 071 (103) 1B 2A 63 35 47 (67)
6 Diagonal Grid EC*c6G (g) 027 042 099 054 071 (103) 1B 2A 63 36 47 (67)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
USER DEFINED PATTERN / MANAGENT CREATION
Define Pattern # of bytes EC*c#W[Data] 027 042 099 #...# 087 1B 2A 63 #...# 57
User-Defined Pattern Control Delete all patterns EC*c0Q (q) 027 042 099 048 081 (113) 1B 2A 63 030 51 (71)
Delete all temporary EC*c1Q (q) 027 042 099 049 081 (113) 1B 2A 63 031 51 (71)
Delete current pattern EC*c2Q (q) 027 042 099 050 081 (113) 1B 2A 63 032 51 (71)
Make pattern temporary EC*c4Q (q) 027 042 099 052 081 (113) 1B 2A 63 034 51 (71)
Make pattern permanent EC*c5Q (q) 027 042 099 053 081 (113) 1B 2A 63 035 51 (71)
Set Pattern Reference Rotate with orientation EC*p0R (r) 027 042 112 048 082 (114) 1B 2A 70 30 52 (72)
Point Follow physical page EC*p1R (r) 027 042 112 049 082 (114) 1B 2A 70 31 52 (72)
MACROS
Macro ID Macro ID # EC&f#Y (y) 027 038 102 #...# 089 (121) 1B 26 66 #...# 59 (79)
Macro Control Start Macro Def. EC&f0X (x) 027 038 102 048 088 (120) 1B 26 66 30 58 (78)
Stop Macro Def. EC&f1X (x) 027 038 102 049 088 (120) 1B 26 66 31 58 (78)
Execute Macro EC&f2X (x) 027 038 102 050 088 (120) 1B 26 66 32 58 (78)
Call Macro EC&f3X (x) 027 038 102 051 088 (120) 1B 26 66 33 58 (78)
Enable Overlay EC&f4X (x) 027 038 102 052 088 (120) 1B 26 66 34 58 (78)
Disable Overlay EC&f5X (x) 027 038 102 053 088 (120) 1B 26 66 35 58 (78)
Delete Macros EC&f6X (x) 027 038 102 054 088 (120) 1B 26 66 36 58 (78)
Delete All Temp. Macros EC&f7X (x) 027 038 102 055 088 (120) 1B 26 66 37 58 (78)
Delete Macro ID EC&f8X (x) 027 038 102 056 088 (120) 1B 26 66 38 58 (78)
Make Temporary EC&f9X (x) 027 038 102 057 088 (120) 1B 26 66 39 58 (78)
Make Permanent EC&f10X (x) 027 038 102 049 048 088 (120) 1B 26 66 31 30 58 (78)
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
STATUS READBACK
Set Status Readback Location Type Invalid Location EC*s0T (t) 027 042 115 048 084 (116) 1B 2A 73 30 54 (74)
Currently Selected EC*s1T (t) 027 042 115 049 084 (116) 1B 2A 73 31 54 (74)
All Location EC*s2T (t) 027 042 115 050 084 (116) 1B 2A 73 32 54 (74)
Internal EC*s3T (t) 027 042 115 051 084 (116) 1B 2A 73 33 54 (74)
Downloaded EC*s4T (t) 027 042 115 052 084 (116) 1B 2A 73 34 54 (74)
Cartridge EC*s5T (t) 027 042 115 053 084 (116) 1B 2A 73 35 54 (74)
User/Installed ROM (SIMMs) EC*s7T (t) 027 042 115 055 084 (116) 1B 2A 73 37 54 (74)
Set Status Readback Location Unit All entities of the Location Type EC*s0U (u) 027 042 115 048 085 (117) 1B 2A 73 30 55 (75)
Entity 1 or Temporary EC*s1U (u) 027 042 115 049 085 (117) 1B 2A 73 31 55 (75)
Entity 2 or Permanent EC*s2U (u) 027 042 115 050 085 (117) 1B 2A 73 32 55 (75)
Entity 3 EC*s3U (u) 027 042 115 051 085 (117) 1B 2A 73 33 55 (75)
Entity 4 EC*s4U (u) 027 042 115 052 085 (117) 1B 2A 73 34 55 (75)
Inquire Status Readback Entity Font EC*s0I (i) 027 042 115 048 073 (105) 1B 2A 73 30 49 (69)
Macro EC*s1I (i) 027 042 115 049 073 (105) 1B 2A 73 31 49 (69)
User-defined Pattern EC*s2I (i) 027 042 115 050 073 (105) 1B 2A 73 32 49 (69)
Symbol Set EC*s3I (i) 027 042 115 051 073 (105) 1B 2A 73 33 49 (69)
Font Extended EC*s4I (i) 027 042 115 052 073 (105) 1B 2A 73 34 49 (69)
Flush All Pages Fluch All complete pages EC&r0F (f) 027 038 114 048 070 (120) 1B 26 72 30 46 (66)
Flush All Page Data EC&r1F (f) 027 038 115 049 070 (120) 1B 26 72 31 46 (66)
Free Memory Space   EC*s1M (m) 027 042 115 049 077 (109) 1B 2A 73 31 4D (6D)
Echo # = Echo value (-32767 to 32767) EC*s#X (x) 027 042 115 #...# 088 (120) 1B 2A 73 #...# 58 (78)
PROGRAMMING HINTS
End-of-Line Wrap Enabled EC&s0C (c) 027 038 115 048 067 (99) 1B 26 73 30 43 (63)
Disabled EC&s1C (c) 027 038 115 049 067 (99) 1B 26 73 31 43 (63)
Display Functions ON ECY 027 089 1B 59
OFF ECZ 027 090 1B 5A
         
FUNCTION PARAMETER COMMAND DECIMAL VALUE HEXADECIMAL VALUE
PCL VECTOR GRAPHICS SWITCHING/SET-UP PICTURE FRAME
Enter PCL Mode Use previous PCL cursor position EC%0A 027 037 048 65 1B 25 30 41
Use current HP-GL/2 pen position for cursor position EC%1A 027 037 049 65 1B 25 31 41
Enter HP-GL/2 Mode Use Previous EC%0B 027 037 048 066 1B 25 30 42
Use current PCL cursor position EC%1B 027 037 049 066 1B 25 31 42
HP-GL/2 Plot Horizontal size Horizontal size in inches EC*c#K (k) 027 042 099 #...# 075 (107) 1B 2A 63 #...# 4B (6B)
HP-GL/2 Plot Vertical size Vertical size in inches EC*c#L (l) 027 042 099 #...# 076 (108) 1B 2A 63 #...# 4C (6C)
Set Picture Frame Anchor Point Set anchor point to cursor position EC*c0T (t) 027 042 099 048 084 (116) 1B 2A 63 30 54 (74)
Picture Frame Horizontal size Decipoints EC*c#X (x) 027 042 099 #...# 088 (120) 1B 2A 63 #...# 58 (78)
Picture Frame Vertiscal size Decipoints EC*c#Y (y) 027 042 099 #...# 089 (121) 1B 2A 63 #...# 59 (79)

Stanovisko ČSSZ

S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném), který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem, a to za každého zaměstnance,

 • který je účasten nemocenského pojištění,

 • který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč,

 • jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc,

 • jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a

 • který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění).

Sleva na pojistném se týká i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli nižšího příjmu, než sjednaného, například proto, že v průběhu kalendářního měsíce v něm pobírali náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, měli neplacené volno, rodičovskou dovolenou apod. a z tohoto důvodu mají nižší vyměřovací základ. Za zaměstnance účastného nemocenského pojištění se též považuje fyzická osoba, které v době přerušení nemocenského pojištění (viz § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.

Při výkonu více zaměstnání u téhož zaměstnavatele se považuje pro účely slevy na pojistném tento zaměstnanec za jednoho zaměstnance, to znamená, že se pro tyto účely sčítají všechny vyměřovací základy ze všech zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění, vyjma zaměstnání malého rozsahu, pokud alespoň v jednom z nich jsou splněny podmínky nároku na slevu. Překročí-li úhrn započitatelných vyměřovacích základů tohoto zaměstnance 1,15 násobek průměrné mzdy (tj. v roce 2009 27100,- Kč), sleva na pojistném nenáleží.

Sleva na pojistném nenáleží od kalendářního měsíce, v němž:

 • byla doručena výpověď z pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci, nebo zaměstnavateli,

 • byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru, nebo zrušení dohody o pracovní činnosti,

 • byl zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Nárok na slevu na pojistném nemá zaměstnavatel:

 • který vstoupil do likvidace nebo,

 • vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Sleva na pojistném:

 • náleží za kalendářní měsíc,

 • činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance,

 • se poskytuje do maximální výše 25 % vyměřovacího základu zaměstnance,

 • se zaokrouhluje za jednotlivé zaměstnance na celé koruny směrem nahoru.

Sleva na pojistném náleží poprvé za kalendářní měsíc srpen 2009 na období do konce roku 2010 a naposledy tedy náleží za prosinec 2010. Zákonem, kterým je novelizován zákon o pojistném, se dále stanoví, že za kalendářní měsíc nabytí účinnosti tohoto zákona náleží zaměstnavatelům mimořádná sleva na pojistném, která se stanoví jako součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 přede dnem účinnosti tohoto zákona (tedy za měsíce leden až červenec 2009).

Tyto slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce se stanoví podle § 21a zákona o pojistném a náleží za zaměstnance, jejichž zaměstnání trvalo k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž tento zákon nabyl účinnosti, to znamená k 31.8.2009, přičemž se však u těchto zaměstnanců přihlíží ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících.

Uplatňování a vykazování slev

Zaměstnavatel úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíc odečte z částky odváděného  pojistného a  odečet  provede ještě před odečtem ½ zúčtované náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel uplatňuje úhrn slev na pojistném  na předepsaném tiskopisu, kde uvede úhrn slev na pojistném, který mu za kalendářní měsíc náleží, a údaj o počtu zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží. Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží (tj. do 20. kalendářního dne), a slevu na pojistném nelze uplatnit zpětně.

Pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném ve vyšší částce, než mohl být odečten, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném v nižší částce, než mohl být odečten, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká, neboť slevu na pojistném (a to i její část) nelze uplatnit zpětně.

Mimořádnou slevu na pojistném zaměstnavatel odečte od pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009, a to až po odečtu slevy na pojistném náležející podle § 21a zákona o pojistném za  kalendářní měsíc srpen 2009, a  přednostně před ostatními odečty od pojistného (před odečtem ½ náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění).

Pokud je částka mimořádné slevy na pojistném vyšší než pojistné za kalendářní měsíc srpen 2009, popř. než rozdíl mezi pojistným za tento kalendářní měsíc a slevou na pojistném podle § 21a zákona o pojistném, požádá zaměstnavatel o úhradu rozdílu. Za žádost o úhradu tohoto rozdílu se považuje podání tiskopisu Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách za měsíc srpen 2009 a přílohy k tomuto Přehledu s rozpisem výše slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce leden až červenec 2009. Není-li nárok na mimořádnou slevu na pojistném uplatněn do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009, tj. do 20.9.2009, nárok na tuto mimořádnou slevu na pojistném zaniká.

Pokud je z částky pojistného odečtena mimořádná  sleva na pojistném ve vyšší částce, než měla být odečtena, nebo byla-li OSSZ požádána o úhradu rozdílu a požadovaný rozdíl byl uhrazen, avšak zaměstnavateli náležela tato úhrada v nižší částce nebo nenáležela vůbec, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.

Na Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách bude za měsíc srpen 2009 uvedena jak výše slevy na pojistném za tento měsíc, tak i mimořádná sleva na pojistném v samostatných řádkách. V příloze k tomuto tiskopisu bude výše mimořádné slevy na pojistném rozepsána v úhrnu za všechny zaměstnance podle jednotlivých měsíců od ledna do července a u každého měsíce bude uveden počet zaměstnanců, na které byla sleva na pojistném v těchto jednotlivých kalendářních měsících uplatněna. Na Přehledech za další kalendářní měsíce od září 2009 bude již uplatňována pouze sleva na pojistném za tyto kalendářní měsíce.

Nový tiskopis „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ (tiskopis ČSSZ - 89 542 5) včetně pokynu k jeho vyplnění a tiskopis „Příloha k Přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009“ (tiskopis ČSSZ - 89 540 0) k uplatnění mimořádné slevy na pojistném za kalendářní měsíce leden až červenec 2009 s možností vyplnění na PC je umístěn na webových stránkách ČSSZ v sekci Tiskopisy. Nový tiskopis se používá pro platby pojistného od kalendářního měsíce srpna 2009. Pro uplatnění slevy na pojistném (mimořádné slevy na pojistném) je nutné použít tyto nové tiskopisy.

Další změny

Zákon o pojistném je dále novelizován takto:

 • v ustanovení § 9 odst. 2 se pro účely odečtu ½ zúčtované náhrady mzdy zpřesňuje a doplňuje náhrada mzdy i o náhradu platu, náhradu odměny a o sníženou odměnu a

 • v ustanovení § 20 odst. 5 se doplňují situace, kdy se neplatí penále, o dobu reorganizace podniku.

V souvislosti se zavedením slevy na pojistném podle ustanovení § 21a zákona o pojistném je také novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v tom, že se § 6 doplňuje tak, aby bylo jednoznačně vyjádřeno, že slevy na pojistném včetně mimořádné slevy na pojistném se týkají pouze zaměstnavatelů a nikoliv zaměstnanců. Základem daně u zaměstnanců zůstává nadále superhrubá mzda a k hrubé mzdě zaměstnance se připočte pojistné, které platí za zaměstnance zaměstnavatel, nesnížené o slevy na pojistném. Slevy na pojistném tedy nemají žádný dopad na stanovení superhrubé mzdy jako základu pro daň z příjmu.

Z výše uvedeného vyplývá:

 1. Zaměstnavatel, který není v likvidaci nebo konkurzu, může uplatnit slevu na pojistném: měsíční a mimořádnou (uplatnění slevy je dobrovolné).

 2. Pracovní poměr musí trvat k 31.8.2009. Požádala jsem o stanovisko, jak postupovat v případě, že pracovní poměr končí 31.8.2009 (např. doba určitá do 31.8.2009 (uplatníte obě slevy), doba neurčitá s dohodou o ukončení v 08/09 (neuplatníte měsíční za 08/09, uplatníte mimořádnou za 01..07/09). Slevy raději uplatněte (jinak po 20.9. „propadají“), pokud dostanu jinou odpověď, rozešlu AutoVerem. Opravné hlášení se snížením slevy a odesláním chybějícího odvodu můžete udělat vždy.

 3. Pracovní poměr musí trvat déle než 3 měsíce (byť o 1 den).

 4. Pracovní poměr není zaměstnáním malého rozsahu (pozor na stanovení rozsahu práce a sjednaný příjem v pracovní smlouvě).

 5. V ukončeném pracovním poměru nelze uplatnit slevy, přestože byl uzavřen navazující pracovní poměr (prodlužujte PPV dodatkem).

 6. Pracovní poměr trvá, ale změnily se podmínky v průběhu 1. pololetí 2009 !!! Viz popis k sestavě 3.4.1.P.Podklad pro mimořádnou slevu!!!!!