Výpočet výplaty

Seznam článků

 

Základem pro řízení tiskárny při tisku sestav je soubor MZDY.PES, nacházející se v hlavním adresáři programu. Struktura souboru je popsána v příručce k programu Mzdy a také v souboru samotném. Účelem tohoto popisu je podrobně vysvětlit a na příkladech názorně předvést využití možností dostupných tiskáren, především stránkových (laserové a inkoustové tiskárny).

Použitý způsob je dostatečně pružný, aby umožnil nastavit téměř jakoukoli běžně používanou tiskárnu. Jisté problémy se mohou vyskytnout u levných jehličkových tiskáren, které nemusí zvládat některé kombinace atributů písma (například podtržené tučné písmo). Většina inkoustových tiskáren obsahuje jen některé velikosti písma (zvláště pro kódovou stránku češtiny) a proto je v případě výskytu problémů nutné trochu laborovat s nastavením, dokud se nedostaví kýžený výsledek.

 

Definice povelů pro jednu tiskárnu vždy obsahují tyto konkrétní povely:

Typ Povel Popis
Inicializační Reset Zajišťuje inicializaci tiskárny, posílá se jednou na začátku tisku jako první povel. Za ním může následovat odstránkování před tiskem, je-li nastaveno.
Czech Následuje po povelu Reset, nastavuje kódovou stránku pro tisk české diakritiky. Bezprostředně za ním je na tiskárnu odeslán povel Limitxx.
Limit80 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce maximálně 80 znaků.
Limit96 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 81do 96 znaků včetně.
Limit137 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 97 do 137 znaků včetně.
Limit160 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 138 do 160 znaků včetně.
Limit233 Nastavuje tiskárnu pro tisk sestavy o šířce od 160 znaků.
Průběžný BoldOn Zapíná tučné písmo.
BoldOff Vypíná tučné písmo.
ItalicOn Zapíná šikmé písmo - kurzívu.
ItalicOff Vypíná šikmé písmo - kurzívu.
UnderlineOn Zapíná podtržené písmo.
UnderlineOff Vypíná podtržené písmo.
DoubleWidthOn Nepoužito.
DoubleWidthOff Nepoužito.

Inicializační povely se posílají na tiskárnu jen na začátku tisku každé sestavy. Průběžné povely mohou být obsaženy vícekrát v jednotlivé sestavě.