Vytisknout
Zobrazení: 5542

 

Princip činnosti programu

  1. Ambon běží na pozadí Windows a hlídá jeden nebo více adresářů, do kterého se ukládají sestavy k vytištění. Jakmile se v tomto adresáři objeví nová sestava, Ambon ji vytiskne na zadanou tiskárnu a následně ji buď smaže nebo přesune do záložního adresáře. Ve všech uvedených adresářích musí mít aplikace právo zápisu.
  2. Druhým způsobem využití je dávkový tisk, kdy se sestavy hromadí v adresáři (adresářích), přičemž Ambon není spuštěn. Ve chvíli, kdy je potřeba sestavy vytisknout, se nastartuje Ambon a provede tisk všech sestav najednou či po jedné (podle nastavení).
  3. Třetí možností je procházení archívu již vytištěných sestav, jejich prohlížení a případný tisk.

Popis struktury souboru sestavy