ZEIS Mzdy: Soubory

1.Mzdy

Složky Složky/Soubory
(14/128)
Zde jsou všechny aktualizace od poslední instalační verze. Každá aktualizace je zabalena do archívu formátu zip. Po stažení si proto tento archív rozbalte na vlastní disk. Lze reinstalovat z disku, CD nebo jiného přenosného média.
(2/20)

Instalační verze obsahuje všechno potřebné pro instalaci programu Mzdy. Do okamžiku přidělení licence se chová jako demoverze.

(0/1)

Soubory s tiskovými formuláři, používanými u některých sestav.
Stažený archiv rozbalte a obsah nakopírujte do adresáře FR3 ve složce s instalací modulu Mzdy.

(0/5)

Vybrané aktuální číselníky. Po stažení a rozbalení nakopírujte do příslušné složky podle období (např. v období 01/2011 do složky CI\CI1101\).

(0/8)
Aktuální verze pomocných aplikací a knihoven. Po stažení a rozbalení nakopírujte do adresáře BIN ve složce s instalací modulu Mzdy.
(0/5)
Přílohy zákonů ve formátu pdf.
(0/9)
Různé další užitečné soubory.
(0/3)
  • Uživatelská příručka k programu ve formátu pdf.
  • Časopis Profex pro uživatele programů ZEIS.
(0/13)

Vnitropodnikové směrnice pro GDPR.

(6/27)

Přílohy k (obvykle novoročním) seminářům.

(0/4)

Texty k webinářům