Zpráva pro uživatele č.1/2020

Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Pozor na správné uvedení měsíce, kdy byla provedena výplata přeplatků v položce 06

Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i zákona včetně chybně poskytnutých slev na dani u daňového zvýhodnění) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2019, uveďte úhrn přeplatků za rok 2019, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i zákona.

Dále uveďte informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.

V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(-e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům.

Příklad:  Zpracováváte RZ ve výplatě za měsíc leden 2020. Zaměstnancům byl přeplatek vrácen ve výplatě, která byla vyplacena 15.2.2020. Do měsíce vrácení zadáte únor (2).

Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku.

Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná.

Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku finančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

06a Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i zákona až do dne podání Vyúčtování – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 2019, uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 2018.

Závěr:

Funguje to takto stále již mnoho let, jen některé účetní neopravují měsíc, v němž byla vratka daně zaměstnancům vyplacena.

Do další verze posuneme měsíc, ale i tak je nutné vyplnění nejen oddílu 06 překontrolovat, případně doplnit podle skutečného stavu dříve, než soubor XML načtete na Daňovém portále finanční správy, ale i tam ještě lze příslušné položky před odesláním opravit.

 

K e-Neschopenkám: Číslo rozhodnutí o DPN

Prosím, vyplňujete vždy číslo rozhodnutí při pořízení DPN, pokud vystavujete NEMPRI nebo HZUPN z pořízených dokladů bez notifikací (berete jen doklady z datové schránky). Tento údaj je rozhodný pro správné nápočty u pořízených dokladů a nelze bez něj vystavit NEMPRI nebo HZUPN.