Vytisknout
Zobrazení: 1462

Aktualizace 30.18. pro rok 2020. Lze instalovat na verzi 30.16. v období 07/2020 nebo 08/2020.
Velikost souboru: 5,53 MB
Staženo: 668

Mzdy32 verze 30.18. pro rok 2020 ze dne 18.8.2020

Verze se reinstaluje na verzi 30.16. v období 07/2020 nebo 08/2020.

Změny od verze 30.16.:

0.7. Webináře - tato volba připojí uživatele přímo na mzdové a výhledově i jiné webináře.

Děkuji Vám za úžasnou spolupráci při testování. Co musíte udělat, abyste se mohli zúčastnit příštího webináře nebo mohli zdarma zhlédnout záznam z 6.8.2020, pokud jste tak již neučinili dříve:

  • Nejdříve se zaregistrujte v nabídce Přihlášení - Registrace - prosím překontrolujte e-mailovou adresu, zda je platnána tomto e-mailu musíme potvrdit registraci. (není-li správně doplněna, nelze potvrdit registraci a odeslat potvrzení objednávky, fakturu a případně odpověď na Váš dotaz, vrací se jako nedoručitelné).
  • Objednejte si účast na semináři:
    V menu Semináře - Seminář srpen 2020 - Přidat do košíku – Zobrazit košík – Přejít k pokladně – doplňte nebo aktualizujte Fakturační údaje - začněte vyplněním IČO, dále pak vyplněním políček s hvězdičkou - Objednat.
  • Účast na semináři bude potvrzena na uvedený email a na tento email bude zaslána faktura, u semináře “zdarma” se faktura nezasílá. Po jejím uhrazení máte přístup k příslušnému semináři.
  • V menu Účet – Moje semináře si vyberete  příslušný seminář (živé vysílání) nebo jeho záznam.
  • Upozornění: Internet Explorer jako internetový prohlížeč bohužel nelze použít.

1.1.7. Vstupy - Matriční soubory - Pracovní vztahydoplněny nové položky:

  • Způsob ukončení (vyberete správný způsob z rozbalovacího seznamu, který v podstatě kopíruje seznam ve formuláři 3.6.7.2. Potvrzení pro úřad práce v oddíle III. Výhledově použijeme údaje v MS i pro toto potvrzení a pro 3.6.1. Mzdové listy (Úplný mzdový list) a 3.1.0. Karta zaměstnance.
  • Důvod ukončeníuvádí se v případě, že zaměstnanec skončil sám nebo  dohodou se zaměstnavatelem, pokud je důvod uveden v písemném rozvázání pracovního poměru.

2.2. Čisté mzdy - Antivirus C - Změna kontroly počtu zaměstnanců

Na adrese https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20C najdete podrobné aktualizované vysvětlivky nejen k postupu stanovení počtu zaměstnanců např.:

bod 2. Podle dohody končí zaměstnanci pracovní poměr k 30. 6. Započte se tento zaměstnanec do počtu zaměstnanců k 30. 6.?

Pokud je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a jeho pracovní poměr trvá ještě dne 30. 6., započte se tento zaměstnanec do počtu zaměstnanců k 30. 6. bez ohledu na to, že mu zaměstnání v tomto dnu naposledy trvá, a nebo mu v tomto dnu trvá výpovědní lhůta. Do počtu zaměstnanců k 30. 6. se započte i zaměstnanec, jemuž v tomto dnu trvá výpovědní lhůta na základě výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce; o vyměřovací základ tohoto zaměstnance si zaměstnavatel nemůže snížit úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců.

bod. 14. Zaměstnáváme zaměstnance, který má s námi uzavřeny dva pracovní poměry na různé druhy práce. Z obou zaměstnání je účasten nemocenského pojištění. Považuje se za dva zaměstnance nebo za jednoho zaměstnance?

Tento zaměstnanec se považuje za dva zaměstnance. V sociálním pojištění se každý pracovní vztah, na jehož základě je vykonávána činnost pro zaměstnavatele, posuzuje samostatně. U každého zaměstnání v pracovním poměru musel být oznámen nástup do zaměstnání zvlášť.

V návaznosti na výše uvedené byly provedeny zásahy v části programu, kde se testuje počet max.50 k poslednímu dni měsíce a dále možnost snížení úhrnu vyměřovacích základů.

Kvůli stanovisku MPSV v bodu 2 (§ 52 písm. a) až c)) bylo nutné provést úpravy v MS 1.1.7. Pracovněprávní vztahy. Pokud do 1.1.7. Pracovní vztahy uvedete způsob ukončení: Organizační důvody, zaměstnanec se do počtu kontrolovaných zaměstnanců započte, ale o jeho vyměřovací základ se nesníží úhrn vyměřovacích základů pro podnikový odvod.

V menu 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.3., 6.2.8. a všude tam, kde můžete své zálohy a sestavy do cloudu ukládat a z cloudu stáhnout (případně zobrazit), byla obnovena možnost zálohování do cloudu - zcela zdarma.

Prosím, nechtějte po mně, abych kontrolovala Vaše zaúčtování odpuštění podnikového pojistného v Antivirus C. Je na Vaší finanční účtárně, aby o zaúčtování rozhodla. V návrhu respektuji pokyn auditora a daňového poradce.