Aktualizace 33.04. pro rok 2023. Lze instalovat na verzi 33.00. nebo 33.02. v období 02/2023.
Velikost souboru: 3,88 MB
Staženo: 719

Mzdy32 verze 33.04. pro rok 2023 ze dne 2.3.2023

Verze se reinstaluje na verzi 33.00. nebo 33.02. v období 02/23.

Změny od verze 33.02.:

Opravena chyba, kdy po instalaci verze 33.02. na satelitu dojde k pádu programu. Chyba se projevuje v případě, kdy na satelitu nejsou zpracovávány čisté mzdy. Pokud máte takovýto případ, prosím, telefonujte mi (602270713), doplníme potřebné přes Team Viewer.

3.4.1.1.2.PVPOJ: Opravena chyba 061 - chyba validace xml schématu - od období 02/23, pokud nejsou zaměstnanci v části H (protože zaměstnavatel neuplatňuje žádnému zaměstnanci slevu 5% na podnikovém odvodu na SZ). V období 01/23 to nevadilo.

3.7.1. RZ zaměstnanci - do tiskového formuláře pro zaměstnance a na založení je doplněno znaménko (+) = přeplatek na řádek 22. Znaménko (-) = nedoplatek se doplňovalo i v předchozí variantě formuláře č. 25_5460_27.

S touto verzí se znovu doplňují výplatnice pro rok 2023, pokud Vám to překáží, nadbytečné výplatnice vymažte v 6.3.3.1. Formuláře výplatnic tlačítkem Vymaž.

 

Změny od verze 33.00.:

Matriční soubory:

1.1.2. Osobní údaje - položky Ulice - do položek lze zadat na začátku malé písmeno. Např.: nám. Míru. Pozor při zadávání názvu ulice: Dvořákova, Olomoucká… kontrolujte, zda jste správně zadali velké písmeno.

Čisté mzdy:

Po zpracování čistých mezd se zobrazí protokol o zpracování. Sestava kromě původních ( Opis neprovedených srážek pořízených dokladem, Opis neprovedených srážek z MS , Noví pracovníci s nástupem mimo pracovní den) nově obsahuje Neuplatněné slevy 5% na podnikovém odvodu SZ a Odvod ZP z dopočtu do minimálního vyměřovacího základu.

Výstupy - Sestavy:

3.2.S. Stravenkový paušál - sestava rozšířena o položky Sazba - Dny - Množství

Při pořízení DM 345 Stravenkový paušál do limitu se pro výpočet používá Sazba * Množství (počet odpracovaných směn dle plánovacího kalendáře)

Při pořízení DM 245 Stravenkový paušál nadlimitní se pro výpočet používá Sazba * Dny (počet odpracovaných směn mimo plánovací kalendář (přesčasové)). Tento DM se rovněž používá v případě, je-li hodnota denního paušálu vyšší, než je stanovena zákonem).

Do číselníku Katalog prací lze nastavit hodnotu za odpracovanou směnu.

3.4.1.1.1., 3.4.1.1.4. Přehled o vyměřovacích základech a odvodech - obě sestavy byly aktualizovány dle  metodiky pro výpočet odvodů na SZ ve vazbě na nový PVPOJ (3.4.1.1.2.).

Optický nesoulad mezi podnikovým odvodem na sestavě u jednotlivých zaměstnanců a skutečným podnikovým odvodem v PVPOJ byl způsoben rozdílnou metodikou pro výpočet podnikového odvodu za jednotlivého zaměstnance (dříve pro superhrubou mzdu případně nyní pro celkový mzdový náklad zaměstnance = mzda + podnikový odvod SP + podnikový odvod ZP), dodnes máme tento údaj na některých výplatnicích, aby zaměstnanci věděli, kolik podnik skutečně jejich práce stojí.

Pro podnikový odvod je metodika stanovena zákonem. Proto znovu zdůrazňuji:

Za leden 2023

  • PVPOJ je správně
  • Příkaz k úhradě (odvod SP) je správně
  • Zaúčtování SP je správně
  • Sestavy 3.4.1.1.  Přehled byly upraveny v této verzi tak, aby podnikový odvod souhlasil s PVPOJ jak pro běžné zaměstnance, tak pro zaměstnance HZS, tak pro 5% slevu. Sestavu 3.4.1.1.1. za období 01/23 si můžete v této verzi vytisknout znovu.

Nastavení intervalů pro sestavy 3.4.1.1.1 a 3.4.1.1.4.  Přehled a 3.4.1.1.2. PVPOJ najdete v menu 6.3.5. Intervaly druhů mezd.

POZOR: PVPOJ se seznamem zaměstnanců se slevou 5% vytiskněte až v této verzi.

UPOZORNĚNÍ:Stará dovolená je nevyčerpaná dovolená do roku 2020. Stará dovolená zmizí úplně, je s podivem, že někteří zaměstnanci nedostali 2 roky dovolenou vzniklou do roku 2020.

Loňská dovolená je nevyčerpaná z roku 2021 + 2022, která nebyla vyčerpána do konce roku 2022.

Letošní je nárok na rok 2023.

Dohromady Loňská + Letošní  = Běžná dovolená

Pro přehled čerpání dovolené běžné a staré je určena sestava 3.6.2.1. Přehled čerpání dovolené,

doporučuji tisk v období 12/22 a kontrolu převodu dovolené do období 01/23.

Stará dovolená (do roku 2020) se už do 01/23 nepřevedla, pokud někomu zbylo torzo dnů bylo nutné přepočítat dny na hodiny a doplnit do položky dovolená Z jiné organizace u běžné dovolené. Pokud jste to neprovedli v období 01/23, aktualizaci můžete provést i v období 02/23.

Jako z reklamy: 99,9 % zaměstnanců již dovolenou z roku 2020 nemá.

Do této verze jdou i upravené výplatnice. Pokud Vám nebudou upravené výplatnice vyhovovat, proveďte úpravu, nebo požádejte o úpravu Vašeho dodavatele programu. Případně, pokud máte zaměstnance se ”starou” dovolenou, kterou jste si natlačili v období 01/23 do MS Dovolená, použijte původní výplatnice nebo raději zatelefonujte, narovnáme to. Od roku 2023 používejte pro čerpání dovolené DM 184 až 188. Pokud jste použili DM 181 až 182 v období 01/23, raději zatelefonujte, probereme možnosti.

Upravené sestavy (3.6.2.1. a 3.6.6.4) k dovolené budou v další verzi programu MZDY.  

POZOR: Opraven plánovací kalendář na rok 2022 (to není chyba, opravdu 2022), byl posunutý a v 04/22 byly 4 svátky (3 pracovní dny). Přišlo se na to při výpočtu RPJ, kdy neseděly pracovní doby pro výpočet počtu zaměstnanců, kteří pracovali jen po část roku).

POZOR: Od období 02/23 lze nastavit v 6.3.1. Přepínače v sekci Pracovní doba podnikové údaje o pracovní době, dosud to bylo možné až od období 03/RR. Používá se pro přepočet ONZ v období 12/RR.

Děkuji za spolupráci.