Import šifrovacího certifikátu
(vydaného autoritou PostSignum pro DIS.CSSZ.2016)


Postup popisuje instalaci šifrovacího certifikátu ČSSZ, vydaného certifikační autoritou PostSignum, do české verze Windows 7 uživatelem s omezenými právy (postup obdobně platí i pro Windows XP).
Šifrovací certifikát stáhnete ze stránky ČSSZ nebo z těchto stránek a rozbalíte do vhodné dočasné složky obsah staženého archívu. Archív obsahuje tři soubory (certifikáty): DISCSSZ2016.cerPostSingum_Root_QCA_2.cer a PostSingum_Public_CA_2.cer. Pokud již máte certifikáty autority PostSignum nainstalovány (ověření viz kroky 9 a 12), nemusíte je znovu instalovat a pokračujte krokem 13.

 1. Nejprve otevřete Ovládací panely, vyhledejte Možnosti Internetu, přejděte na záložku Obsah a stiskněte tlačítko Certifikáty. V dialogovém okně, které se objeví, stiskněte tlačítko Importovat..., čímž se spustí Průvodce importem certifikátu:
  krok 1

 2. Pokračujte stiskem tlačítka Další. Stiskem tlačítka Procházet... vyhledejte složku s rozbalenými certifikáty, vyberte PostSingum_Root_QCA_2.cer a stiskněte tlačítko Otevřít.
  krok 2
 3. V průvodci stiskněte tlačítko Další a dostanete se na stránku s výběrem úložiště. Zde klepněte na Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti a stiskněte tlačítko Procházet.:
  krok 3
 4. V dialogovém okně pro výběr úložiště vyberte Důvěryhodné kořenové certifikační úřady a stiskněte OK:
  krok 4
 5. V průvodci importem stiskněte Další.

 6. a Dokončit:
  krok 6
 7. Na Windows XP se může objevit poněkud matoucí dialogové okno bez popisu, v tom případě stiskněte tlačítko Ano:
  chyba
 8. Pokud vše proběhlo v pořádku, objeví se zpráva o úspěšném importu certifikátu:
  krok 8
 9. Úspěšný import certifikátu ověříte v okně Certifikáty, kde v seznamu na záložce Důvěryhodné kořenové certifikační úřady musí být ve sloupci Vystaveno pro položka PostSignum Root QCA 2:
  krok 9
 10. Dalším krokem bude import certifikátu PostSingum_Public_CA_2.cer - postup je stejný jako v bodě 2, jen vyberete uvedený soubor certifikátu.
   
 11. Opět je nutné explicitně vybrat úložiště certifikátu, tentokrát Zprostředkující certifikační autority:
  krok 11
 12. Po úspěšném importu musí být v seznamu okna certifikátů na záložce Zprostředkující certifikační autority položka PostSignum Public CA 2:
  krok 12
 13. A jako poslední naimportujete vlastní šifrovací certifikát (vydaný certifikační autoritou PostSignum Public CA 2 pro DIS.CSSZ.2016):
  krok 13

 14. Jako úložiště certifikátů vyberte Ostatní uživatelé:
  krok 14

 15. Po úspěšném importu musí být v seznamu okna certifikátů na záložce Ostatní uživatelé položka DIS.CSSZ.2016:
  krok 15

 16. Poklepáním na certifikát (nebo stiskem tlačítka Zobrazit) zobrazíte informace o cetifikátu:
  krok 16

 17. Pro kontrolu správnosti celého postupu musí být na záložce Cesta k certifikátu třístupňová struktura a poznámka Tento certifikát je v pořádku:
  cesta k certifikátu

 18. Pak už jen v aplikaci Atilla vyberete správný šifrovací certifikát:
  výběr certifikátu

 19. Pokud je vše v pořádku a certifikát je platný, pak v je na tlačítku pro výběr šifrovacího certifikátu zelená značka:
  kontrola