Může se stát, že v libovolné agendě je viditelný pouze seznam zaměstnanců, ale už není vidět seznam souborů podání. Správně má editace agendy vypadat podobně jako na tomto obrázku:

příklad

Horizontální dělicí čára, která umožňuje podle potřeby nastavovat výšku obou seznamů, má ve svém středu zvýrazněnou část se šipkou. Pokud na tuto zvýrazněnou část klepnete myší, maximalizuje se dolní seznam a dělicí čára se posune až k horní hraně okna. Seznam souborů podání, tak zdánlivě zmizí.

Náprava je jednoduchá, stačí znovu klepnout myší na onu zvýrazněnou část (případně ji přesunout na požadované místo) a seznam souborů podání se obnoví ve své původní velikosti:

oprava