Verze 9.14. z 18.6.2012

 • Oprava aktualizačního skriptu.

Verze 9.13. z 9.6.2012

 • Aktualizován číselník druhů praovních činností pro ELDP12.

Verze 9.12. z 7.5.2012

 • Přidána agenda ELDP12.
 • Aktualizován číselník zdravotních pojišťoven.
 • Opravena editace osobních údajů pojištěnce při editaci formuláře ELDP.

Verze 9.11. z 28.2.2012

 • Upraven formulář agendy PVPOJ12.
 • Aktualizován formát podání PVPOJ12.
 • Odstraněn import ELDP09 a ONZ všech zaměstnanců.

Verze 9.08. z 29.1.2012

 • Přidána nová agenda PVPOJ12 - Přehled o výši pojistného pro rok 2012.
 • Opravena chyba při obnově vzhledu editačního okna.
 • Aktualizován číselník výdělečných činností pro rok 2012.

Verze 9.07. z 10.7.2011

 • Přidána nová agenda PVPOJ11 - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách pro rok 2011.
 • Opraveno neukládání nastavení cesty k programu Mzdy.
 • V agendě ONZ se již generuje stát kontaktní adresy.
 • Doplněna kontrola platnosti šifrovacího certifikátu během spouštění aplikace.
 • Doplněna kontrola platnosti licence během spouštění aplikace.
 • Aktualizovány příručky k agendám ELDP09 a ONZ.
 • Doplněna možnost ručního potvrzení podání.
 • Do nastavení Portálu přidána možnost výběru předvyplněných hodnot (PVS, VREP).

Verze 9.06. z 1.3.2010

 • Přidána nová agenda PVPOJ10 - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách pro rok 2010.
 • Upraven průvodce importem v návaznosti na program ZEIS Mzdy, možnost nastavení složky z programem Mzdy pro každou organizaci zvlášť.
 • Aktualizace číselníku důchodů a slev.

Verze 9.05. z 12.12.2009

 • Přidána nová agenda PVPOJ - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách.
 • Opraveno zobrazení nových certifikátů pod Windows Vista a Windows 7.
 • Aktualizace číselníku zdravotních pojišťoven.
 • Možnost uživatelské změny číselníku zdravotních pojišťoven.

Verze 9.04. z 9.7.2009

 • Odstraněna chyba aktualizačního skriptu databáze při spuštění aplikace.
 • Formulář ELDP09 - rozdělení rodného čísla mezerami.
 • Formulář ELDP09 - označení zaměstnání malého rozsahu změněno na A/N.
 • ELDP09 - odstraněna chyba při přesunu pojištěnců mezi soubory.
 • Sestava Opis souboru podání ELDP09 - doplněna položka MR pro zaměstnání malého rozsahu.
 • Přidána nová sestava - Opis číselníku organizací.
 • Automatická reinstalace pod Windows Vista.

Verze 9.03. z 4.5.2009

 • Opraveno padání aplikace při odesílání podání pod Windows 9x.
 • Do nastavení přidáno zobrazení složky úložiště.
 • Prodloužena maximální délka názvu organizace.
 • Opraven import licence.

Verze 9.01. z 2.3.2009

 • Doplněno podání ELDP09.
 • Automatické nastavení chybějící adresy PVS.
 • Při tisku formulářů ovlivňuje nastavení posunu také tisk s pozadím formuláře.
 • Délka uživatelského identifikátoru pro přihlašování na PVS omezena na 50 znaků (dosud 15). Možnost použití malých písmen.

Verze 9.00. z 20.2.2009

 • Doplněno podání ONZ.
 • Přepracováno rozhraní aplikace.
 • Řada dalších drobných úprav a oprav.