Zpráva pro uživatele č.4/2019

Vážení uživatelé,

Vzhledem k tomu, že do VZP-Pointu Všeobecné zdravotní pojišťovny nebude možné se přihlásit kvalifikovaným podpisovým certifikátem, vydaným od 2.11.2019, je nutné si pro přihlášení  se do aplikací e-VZP vyřídit nové přihlašovací údaje.

Na adrese https://www.vzp.cz/e-vzp/vzp-point  najdete následující upozornění:

Upozornění: Česká pošta, tedy certifikační autorita PostSignum, změnila nastavení kvalifikovaných certifikátů, kterým došlo k odstranění položky autentizace klienta, takže není možné dostatečně ověřit totožnost přihlašující se osoby. Vzhledem k tomu, že aplikace elektronické komunikace obsahují osobní a citlivé údaje, je pro VZP jejich zabezpečení prioritou. Proto používání kvalifikovaných certifikátů pro přístup do aplikací e-VZP již nebude možné.

Pro přihlášení do aplikací e-VZP můžete využít i jméno, heslo a SMS kód – využijte odkaz  Heslo do VZP Pointu si můžete sami vygenerovat během několika minut dřív, než vyprší platnost vašeho stávajícího certifikátu.

Obnova přístupu může trvat i několik dní.

Toto rozhodnutí certifikační autority nemůžeme nijak ovlivnit a musíme ho plně akceptovat. I přesto se omlouváme za případné komplikace a zároveň hledáme jiné možné technické řešení, abychom klientům a partnerům práci s našimi aplikacemi co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili.

Vyřiďte si tedy nové přihlašovací údaje před vypršením Vašeho kvalifikovaného podpisového certifikátu vydaného před 2.11.2019, který můžete používat pro přihlášení do data ukončení platnosti tohoto certifikátu.

Česká správa sociálního zabezpečení akceptuje v současné době pro podání prostřednictvím portálu VREP i  kvalifikované podpisové certifikáty vydané po 2.11.2019.

Pro přihlášení do E-portálu  ČSSZ již nelze využít kvalifikovaný podpisový certifikát, pro přístup je možné použít přihlášení prostřednictvím datové schránky nebo národní identitní autority (NIA). Bližší informace najdete na: https://www.eidentita.cz/.