Aktualizace 31.08. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.06. v období 01/2021 02/2021.
Velikost souboru: 4,08 MB
Staženo: 678

Mzdy32 verze 31.08. pro rok 2021 ze dne 8.3.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.06. v období 02/2021 nebo v období 03/2021.

Změny od verze 31.06.:

Znovu upozorňuji, že reinstalace se provádí vždy v posledním neuzavřeném období. Pokud předchozí období znovu uzavřete, přijdete o veškeré aktualizace dat a nastavení instalované touto verzí.

POŘÍZENÍ

1.2.1. Pořízení základní - aktualizována mzdová kalkulačka pro rok 2021.

1.2.2. Pořízení - přídavky a srážky - program nabízí číslo dokladu:

1. Do čísla dokladu se doplňuje č. dokladu podle nastavení - Přepínače - Pořízení a hrubé mzdy - Způsob - Číslo dokladu.

2. Je-li vybrán seznam zaměstnanců pro srážku (je označeno víc pracovníků) - doplňuje se stejný DM a č. dokladu a Koruny - číslo dokladu v prvním dokladu je nutné zadat.

HRUBÉ MZDY

Aktualizován výpočet automatické valorizace pro rok 2021.

SESTAVY

Výplatnice:

 • Znovu připomínám, že pro rok 2021 je nutné použít výplatnici 2021 Základní V2. Pokud děláte nějaké úpravy v nápočtech do jednotlivých položek, úprava se provádí v číselníku 6.4.1. Položky výplatnice. Po změně je nutné VŽDY přepočítat čisté mzdy, aby se položky načetly podle Vašich představ.

Příklad:  Položka výplatnice 123 - obědy (nechcete napočítávat DM 551, protože jej používáte na srážku z jiného důvodu)

V nastavení je interval KC_ZAM_Srazky_Stravenky (DM 551,561) máte další možnosti:

 1. Vymažete symbolický interval a uvedete DM 561
 2. Ponecháte symbolický interval a uvedete: KC_ZAM_Srazky_Stravenky,-551
 3. Vyberete si pro srážku z jiného důvodu DM od 552 až 559 - jsou to srážky, které se srážejí až do nedoplatku.

Vzhledem k tomu, že DM 551 používá pro srážku za obědy (stravenky) převážná část uživatelů zejména u zaměstnanců, kteří mají insolvenci nebo kterým na srážku za stravenky nezbývá dostatek peněz ve třetinách), jsem pro variantu 3, ale je to na Vás.

Všechny podnikové srážky jsou uvedeny v položce 110 Podnikové srážky (DM 550..569).

 • Od této verze můžete odstranit příznak odeslání výplatnice e-mailem (datum a čas odeslání výplatnice) zaměstnancům v MS 1.1.3.1. Výplata) hromadně v menu 5.0.V. Vymazání příznaku odeslání výplatnic, pokud jste odeslali chybnou výplatnici.
 • Ve výplatnici V2 e-mailem jsou aktualizovány položky Příplatky a Prémie. Úpravu můžete provést i sami ve výplatnici V1 e-mailem, pokud k příslušný názvům znovu vyberete tyto položky z číselníku Položky výplatnice.

3.1.B. Průměry - sestava vypisuje jen aktivní PPV ve zpracovávaném roce

3.3.5.7. Soubor pro Penzijní fond komerční banky - aktualizován pro rok 2021, struktura předávaného souboru je stejná jako struktura pro členy asociace penzijních fondů. Pokud přispíváte zaměstnancům na penzijní připojištění, doporučuji pro soubory používat strukturu Člena asociace, kde jsou sdruženy všechny penzijní fondy.

POZOR: Pokud kromě klasického PP (DM 382) přispíváte i na doplňkové PP (DM 384), použijte pro každý druh příspěvku jiné IMD (inkasní místo s médiem), Asociace požaduje pro každý typ příspěvku samostatný soubor.

Doporučuji dát si tyto záležitosti do pořádku, doplnit číselník v 6.4.1. Číselníky vlastní - Penzijní fondy o všechny fondy ve Vašem podniku (to není třeba, pokud posíláte PP jednotlivě každému zaměstnanci na jeho příslušný účet) a použít pro zasílání přehledu formát v nabídce Agenda volbu (*) Člen asociace penzijních fondů ČR.

3.4.1.3.1. E-podání ONZ - podání ONZ pro cizince:

 • Cizinec s vyplněným RČ - posílá se RČ
 • Cizinec s nevyplněným RČ (nesmí být žádné 0, ale jen prázdná položka) - posílá se prázdné číslo a úspěšně se převezme (program při zadání RČ nebo čísel pojištěnce varuje, ale pokud necháte položku prázdnou, uloží se. Později můžete přidělené kódy čísla pojištěnce pro ZP, SP a RČ doplnit.  
 • Státní příslušníci CZ - posílá se číslo pojištěnce SZ

3.4.1.2.1. E-podání DZDPN - doplněno další třídění (podle Datum od (počátku nemoci) - klávesa F9.

3.4.1.2.2. Přehled o přijatých notifikacích DZDPN - lze zobrazovat notifikace podle zaměstnanců od 1.1.2020, Lze vybrat obvyklým způsobem jen některé zaměstnance (Shift_Enter).

3.4.1.4. ELDP - opraveno nastavení intervalu pro nápočet do položky Dny odečtené (DM 1195), který se počítá automaticky při zpracování mezd.

3.5.1. Zaúčtováníopravena chyba (chyběl DM 509 v položce MZDY), opravena chyba v položkách Odvod SZ a Odvod ZP (přehozené odvody).

3.6.6.3.2. Průměrné výdělky podrobné - Opraven interval v položce Ostatní.

3.6.7.6. Potvrzení zaměstnavatele pro soud - opraven nápočet položky 20. Ostatní srážky ze mzdy (platu) - bez odvodů a daně. Nezapomeňte, že je nutné vystavovat toto potvrzení za každé roční období samostatně.

3.6.9. Podklad pro testování COVID-19 - nová sestava dle požadavků uživatelů, které se jako obvykle různí.

Třídění a filtrování zaměstnanců pro vytváření sestavy, případně do jejího následného exportu do formátu CSV, lze použít kritéria před vytvořením sestavy včetně třídění podle zdravotní pojišťovny.

NASTAVENÍ

6.3.3.2.Výplatnice e-mailem

Vzhledem k problémům s doručováním výplatnic (vzniklým zvyšujícími se nároky na zabezpečení e-mailové korespondence) by bylo nejvhodnější, aby si uživatel upravil nastavení odesílání e-mailů tak že bude používat vlastní SMTP server v 6.2.6.E-mail.

Pokud nemůžete z nějakého důvodu používat vlastní SMTP, lze vyzkoušet nastavení adresy odesílatele z mzdové na výchozí (adresa mzdy(@)profex.cz). V tomto případě budete muset akceptovat fakt, že zaměstnancům budou odcházet výplatnice z výše uvedené adresy a ne z adresy zaměstnavatele.

E-mailová adresa mzdové účetní je uvedena jako odesílatel, resp. jako adresa pro odpověď.

Výhodou vlastního emailu bude, že se mzdová účetní dozví např. o nedoručitelnosti mailu příslušnému zaměstnanci.

Tělo mailu s výplatnicí může nyní používat jednoduché html formátování (pokud jste neměnili původní obsah těla zprávy, pak s instalací aktualizace došlo k jeho rozšíření a doplnění textu s několika novými položkami, viz dále).

Byl rozšířen počet položek, doplňovaných v předmětu a těle e-mailu s výplatnicí:

%obdobi%

běžné období MM/RR

%mesic%

běžný měsíc MM

%rok%

běžný rok RRRR

%mzmail%

e-mail mzdové účetní z přepínačů

%mztel%

telefon mzdové účetní z přepínačů

%mzjmeno%

jméno  mzdové účetní z přepínačů

%podniknazev%

název organizace z licence

%podnikico%

IČO organizace z licence


ČÍSELNÍKY

6.4.1. Druhy mezdpokud Vám nevyhovuje nastavení nulování hodin u DM 136 Příplatek za ztížené pracovní prostředí v sekci Nulování do sestav v položce Nulovat do sestav - Hodiny, odtrhněte mezerníkem příznak pro nulování hodin. Bohužel nemohu tento DM aktualizovat všem, protože máte různě nastavené %  v položce Sazba. Opravu musíte provést před tím, než začnete pořizovat tento DM, jinak se oprava v sestavě neprojeví. Vlastnosti si nese DM až do čistých mezd.

Prosím, mějte u sestav a výstupů trpělivost, postupně je aktualizuji, což nebylo možné do konečného zpracování hrubých a čistých mezd.

 • doplněny DM:
  203 Neplacené volno kratší než směna
  204 Neomluvená absence kratší než směna
  367 Karanténní příspěvek
 • opraveny DM - opraveno chybné nastavení u daně (zápočet do daně nastaven s příznakem Nedanit)
  243 Náhrada za opotřebení vl. nářadí nadlimitní
  245 Stravenkový paušál nadlimitní

6.4.1. Řádky mzdového listu

 • ř. 62 Kč Náhrada nemoc doplněn o symbolický interval Karanténní příspěvek (DM 367),
 • ř. 37 a 38 aktualizovány,
 • Ostatní řádky mzdového listu se opět načítají podle číselníku (řádky za zaměstnance).

 

RŮZNÉ

 • Překontrolujte v 6.3.1. Přepínače - Identifikace - Mzdová účetní správnost e-mailové adresy. Tato adresa se používá při odesílání výplatnic, žádostí o licenci, odesílání informačního souboru a na dalších místech a je nezbytné, aby byla správná a mailová schránka funkční.
 • Program si na mnoha místech pamatuje, který zaměstnanec byl vybrán při přecházející akci.
 • K Vašim nejčastějším dotazům k : Rozvržení pracovní doby upravuje zákoník práce v ustanoveních § 81 až § 87 zákoník práce.

Z nich lze vysledovat následující základní zásady:

  • o rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel a v této souvislosti určuje začátek a konec směn, přičemž směna nesmí být delší než 12 hodin (§ 81 odst. 1 ZP a § 83 ZP). Není ovšem vyloučeno se se zaměstnancem na rozvržení pracovní doby dohodnout.
  • zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny (§ 81 odst. 3 ZP),
  • pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne (§ 81 odst. 2 ZP),
  • zaměstnavatel je povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce (§ 81 odst. 2 ZP),
  • pracovní doba může být rozvržena rovnoměrně, nebo nerovnoměrně (§ 78 odst. 1 písm. l) a m) ZP, § 83 ZP a § 84 ZP),
  • zaměstnavatel může, a to dokonce pouze na některých pracovištích, popřípadě jen u některých zaměstnanců, uplatňovat tzv. pružné rozvržení pracovní doby (§ 85 ZP).

Pro rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení platí podle ustanovení § 84 ZP, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Karanténní příplatek

Karanténa byla nařízena od 1.3. do 14.3.2021 tj. 14 KD

Maximální výše příspěvku činí 370 * 14 = 5180 Kč

Příklad 1:

Příklad 2:

Zároveň zaměstnavatel vyplatí za těchto 14 dnů náhradu při DPN za 10 pracovních dnů

80 hodin * 124,15 = 9932 Kč

80 hodin * 48,87 = 3909,60 =3910 Kč

Zaměstnanec může obdržet od zaměstnavatele za karanténu celkem:

5180 + 9932= 15112 Kč

3910 + 5180 = 9090 Kč

Průměrný hodinový výdělek zaměstnance činí 241,42 Kč za 80 hodin = 19313,60 Kč

Průměrný hodinový výdělek zaměstnance činí 90,50 Kč za 80 hodin =7240 Kč

Nárok mají i DPP a DPČ, pokud jsou nemocensky pojištěni. Musí mít V MS Průměry hodinový průměr, jinak se vypočte 0.

90% průměrného výdělku za karanténu činí 19313,6 * 0,9 = 17382,24 Kč

90% průměrného výdělku za karantému činí 7240 *0,9 = 6516 Kč

Náhrada + příspěvek je nižší než 90% průměrného výdělku (15112 < 17382,24), příspěvek může být vyplacen celý, tj. DM XXX ve výši 5180 Kč.

Náhrada + příspěvek je vyšší než 90% průměrného výdělku ( 9090 > 7240), příspěvek může být vyplacen maximálně do výše 90% průměrného výdělku = 7240 (90% průměrného výdělku) – 3910 (náhrada za DPN) = 3330 Kč

Z tohoto příspěvku nejsou žádné odvody ani daně, o příspěvek si zaměstnavatel sníží odvod na sociální pojištění přímo v PVPOJ (nový formulář od období 03/21), kam kromě snížení ve výši úhrnu příspěvků zároveň uvede počet zaměstnanců, kterým byl karanténní příspěvek vyplacen.

Vážení uživatelé, díky za trpělivost, díky za spolupráci.

Pokud najdete chybu, pošlete mi, prosím, ihned mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mi telefonujte na 602270713. 

Helena Plavecká