Aktualizace 27.00. pro rok 2016 a 2017, lze instalovat na verzi 26.16.26.18. v období 12/2016.

Velikost souboru: 4,00 MB
Staženo: 836

 

ZMĚNY OD VERZE 26.18.

Hrubé a čisté mzdy

 • Při výpočtu hrubé mzdy se v období 01/17:

 1. pro kontrolu na zaručenou mzdu se použijí hodnoty platné od 1.1.2017 i pro osoby zdravotně znevýhodněné

 • Při výpočtu čisté mzdy se v období 01/17:

 1. bere se v úvahu doplatek do minimálního vyměřovacího základu na VZP i u dohod o provedení práce – POZOR, tato situace nastává jen v případech, pokud DPP přesáhne 10 tis. Kč a zaměstnanec se stává pojištěncem. Nedoloží-li zaměstnanec příslušné doklady, obsluha nechá provést dopočet.

Výstupy

 • 3.3.5.8. Souhrnný přehled plateb – pokud zaměstnavatel neměl v příslušném čtvrtletí vyměřovací základ pro ZPO (SP), na příkaz k úhradě se dopočetlo 100 Kč, ale ty se nezobrazily v této sestavě. Pokud je chcete mít na sestavě za 12/16 zobrazeny, přepočtěte znovu čisté mzdy za období 12/16, na sestavě se objeví v položce Zákonné pojištění odpovědnosti.
 • 3.4.1.A. Přehled o DPP – doplněna položka Koruny od počátku roku, aktualizován interval.
 • 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP: v období 12/16 se měmí hodnota položky Průměrná mzda na částku 27 000,-Kč (mění se i související položky). Formulář upraven pro rok 2016.
 • 3.6.1. Mzdový list – lze exportovat do CSV – exportuje se jen tabulka s měsíčními údaji, položky: Výplatní místo, ČP, Jmenovka, PPV, Řádek mzdového listu, Celkem, Měsíc 01..12.
 • 3.6.2.1. Potvrzení k zálohové dani (25 5460, vzor 25) pro rok 2017.
 • 3.6.2.5. Potvrzení ke srážkové dani (25 5462, vzor 4) pro rok 2017.
 • 3.6.4.7. Potvrzení pro úřad práce – na tištěném formuláři (a některých dalších) se v ojedinělých případech nedoplnil kontakt, přestože se ve formuláři zobrazoval.
 • 3.7.1. Roční zúčtování - doplněn formulář 5460-1 vzor 21 pro roční zúčtování daně za rok 2016.
 • 3.7.4. Vyúčtování srážkové daně za rok 2016 – otevřeny formuláře – beze změn (pozor, je nový pokyn pro vyúčtování daně, v podstatě se nic nemění).
 • 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně za rok 2016 – otevřeny formuláře – pozor, nový výpočet do přílohy č.2 Nerezidenti.
 • 3.8.7. Podlklad pro šetření ZEM – aktualizován rozpočet zaměstnanců podle věku.

Uzávěrky

 • 4.1. Měsíční uzávěrka za období 12/16 – verze povolí uzavření období 12/16 a přechod do období 01/17:

 1. Převede nevybranou dovolenou z položky Zbývá do položky Loňská a dopočte nárok na dovolenou do položky Letošní.

 2. Vypočte průměry pracovněprávní v metodice 2016, POZOR, nepořizujte náhrady a nemoci, dokud nebude provedena roční závěrka!!!

 • 4.2. Roční zúčtování daně za rok 2016 - menu se otevře až po provedení 4.3. Uzavření roku 2016.

 • 4.3. Uzavření roku 2016 v období 01/17 – verze povolí uzavřít rok 2016 a v období 01/17:

 1. Provede přepočet průměrů pracovněprávních (redukovaný hodinový výdělek ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017).

 2. Provede přepočet průměrů sociálních ve vazbě na hodnoty redukčních hranic pro rok 2017.

 3. Provede přepočet položek Nezabavitelná částka a Existenční minimum ve vazbě na hodnoty pro rok 2017.

 4. Vytvoří soubor pro Roční zúčtování daně za rok 2016.

Nastavení

Přepínače
 • pro období 01/17 - viz 0.4.O této verzi.

Číselníky
 • Zaručené mzdy – doplní se hodnoty zaručené mzdy, platné od 1.1.2017 už v období 12/16.
 • Průkazy totožnosti – do číselníku se doplní hodnoty povolené Finanční správou. Obsahuje písmenná označením typu průkazu. Doporučuji, aby uživatelé do číselníku nezasahovali.
Intervaly
 • viz 0.4.O této verzi.

Různé

 • Opravena reinstalace, kdy při spuštění aktualizační aplikace při upgrade na novou verzi nedocházelo k ukončení programu Mzdy, který pak bránil řádné aktualizaci (projeví se až při aktualizaci verze 27.02).
 • Po reinstalaci verze se provede speciální akce pro korektní vyplnění sloupce 12 – typ dokladu prokazujícího totožnost v Příloze č. 2 k vyúčtování zálohové daně za rok 2016. Prosím, překontrolujte údaj v MS 1.1.2. Osobní údaje v sekci Průkaz totožnosti, zejména u nerezidentů, které uvádíte do Přílohy. Zároveň byl aktualizován číselník Průkazy totožnosti a byl pro uživatele uzamčen. V rámci reinstalace v 12/16 se opraví záznamy v MS z původních číselných hodnot na nové takto:  stávající typ průkazu 1 bude I, typ 2 bude P, 3 bude D, 4 bude O.
 • Postup uzávěrky
 1. Pokud nemáte zpracovány a vyplaceny čisté mzdy za období 12/16, měsíční uzávěrku nepouštějte. Nové lidi si můžete klidně přihlásit už v období 12/16.
 2. Až vyčistíte vše v roce 2016 (zbytky dovolené, která Vám vybíhá při zpracování hrubých mezd jako nevybraná, uplatňování dětí v průběhu roku 2016, atd., ať nemáte chaos na mzdových listech za 2016 a v období 01/17), proveďte v období 12/16 v 4.1. Měsíční uzávěrku.
 3. Pokud nemáte nastaven automatický přechod do následujícího období, hned nastavte období 01/17.
 4. Překontrolujte nastavení přepínačů, číselníků, intervalů a plánovacího kalendáře podle popisu k verzi.
 5. Pak hned spusťte menu 4.3. Uzavření roku 2016.
 6. Můžete klidně pracovat jak v období 12/16, tak v období 01/17. Mezi obdobími se pohybujete v 6.1. Zpracovávané období nebo dvojklikem na položce s uvedeným obdobím v horní liště menu.
 7. Pokud budete muset znovu udělat uzávěrku za období 12/16, raději mi zatelefonujte nebo se obraťte na svého poradce z PROFEXu. Do konce ledna mi můžete volat od 6 do 8 hodin ráno nebo po 14 hodině odpoledne. Pokud se nedovoláte, nenechávejte vzkaz ve schránce, nevolejte znovu, ozvu se Vám, až budu mít možnost.
 8. Od 16.1. do 31.1. jsem na seminářích, kam, doufám, všichni přijdete (mám pro Vás nejen změny k 1.1.2017 a podrobnou uzávěrku roku 2016, ale také upozornění na chyby, kterých se často dopouštíte při zpracování, nezbytné exekuce a insolvence, nástin změn ve mzdové agendě v průběhu roku 2017 a další novinku v programu MZDY. Těším se na Vás; pokud nevíte, kdy jsem v okruhu Vašeho dojezdu, v 5.8. Zprávy pro uživatele najdete zprávu č.1/17 - termíny školení, obraťte se na příslušnou firmu, kontakty jsou uvedeny tamtéž.

ZMĚNY OD VERZE 26.16.

Výstupy

 • 3.4.1.6. NEMPRI – Byly obnoveny záznamy, které ve verzi 26.16. zdánlivě zmizely.
 • 3.4.1.P. Přehledy přijatých a odeslaných podání pro ČSSZ podle typu podání za výběr období od-do. Nové sestavy obsahují seznam přijatých a odeslaných podání a v každém podání je seznam zaměstnanců (jmenovka, ČP, PPV), má-li to smysl).
 • 3.6.2.1. Potvrzení o zdanitelných příjmech – zálohová daň - na formuláři se vypisovala jen část období ZTP u dětí, na které je uplatňována sleva, v případě, kdy v průběhu roku došlo ke změně pořadí slevy a období, po které sleva včetně ZTP trvá, je rozděleno.
 • 3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí – Do vstupního seznamu dětí po volbě F_7 Přepočet se předvyplní děti, které jsou v příslušném období zpracování aktivní – mají zvýhodnění.
 • 3.6.2.7. Potvrzení o uplatňování dětí pro přiznání k dani - Do vstupního seznamu dětí po volbě F_7 Přepočet se předvyplní děti, které jsou v příslušném roce aktivní – mají zvýhodnění v jednotlivých měsících.

Servis, Nastavení a Různé

 • U exportu do DBF je opraveno usekávání textových položek delších než 21 znaků v některých případech.
 • Vzhledem k technickým problémům na stávajícím webu (abychom mohli automaticky rozesílat další verze, zprávy atd.) jsme museli změnit:

  1. emailová adresa pro zasílání informačního souboru na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  2. adresa webových stránek MZDY na: https://www.zeis-mzdy.cz. Jen připomínám, že z programu se na webové stránky dostanete nabídkou 0.6. Mzdy na webu.

 • Pro přenos mezi editačními poli v programu i mezi programem a Windows lze použít ve všech verzích Windows v okně mezd Ctrl-Ins na vložení do schránky a Shift-Ins na vložení ze schránky. Lze použít pouze pro editační políčka.

 

ZMĚNY OD VERZE 26.14.

Pořízení

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady - při pořízení pracovní neschopnosti se vypočetly chybně hodiny náhrad do 14 dnů u posledního pracovního dne náhrady u pracovníků s částečným úvazkem. Výpočet hodin nerespektoval u 14. dne zkrácení přes turnusy - hodiny jen do půlnoci. Jestliže pracovní doba nepřesahuje půlnoc, použijí se hodiny z plánovacího kalendáře přepočtené podle úvazku, jinak se výpočet provádí přes turnusy, jako doteď. Chyba se projevila pouze v případě, že byl použit plný režim (např. Základní) a hodnota v položce Turnusový úvazek byla menší než 100 %.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky (NEMPRI) - Do verze tiskopisu a souboru e-podání od roku 2016

 1. V hlavičce bylo doplněno zaškrtávací pole „Zahraniční mimo Slovenska“, které se označuje/zaškrtává v případě, že se jedná o zahraniční potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, popř. potřebě ošetřování.

 2. V písmenu c) jsou akceptovány Kódy zahraničních důchodů A, B, C (s verzí je aktualizován číselník Důchody a slevy).

 3. Z písmene g) byla odstraněna poslední věta: Denní výše …...Kč.

 4. V zápatí doplněna položka Příloha (po zaškrtnutí lze připojit jednu elektronickou přílohu běžného typu: .txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf.).

Elektronické přílohy – vyplňuje se pouze v případě, že chce zaměstnavatel vložit jednu elektronickou přílohu k Příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Velikost je omezena na 2MB.

Upozornění: Elektronická příloha se musí vztahovat ke konkrétnímu zaměstnanci, pro kterého je vyplňován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a není určena pro vkládání žádostí o dávky nemocenského pojištění (lze použít např., pro 3.4.1.7. Srážky k příloze k žádosti o dávky – vyexportovat do PDF s názvem např. Číslo_neschopenky nebo jmenovka_srážky.pdf).

Předpokládám, že toto nebudete hojně využívat, neboť, jak je výše uvedeno, na OSSZ musíte doručit originál tiskopisu žádosti o dávky NP k Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti), k Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, Žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Pokud posíláte tištěný tiskopis s přílohami, doplňte počet příloh do položky Počet příloh ručně.

Nastavení

 • 6.3.5. Intervaly DM: 3.8.5. ISPV – soubory – AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti,PH_PPV_NahradyNam,-PH_PPV_OCR.

  POZOR!!! Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu ošetřování člena rodiny.

 • 6.4.1. Číselníky vlastní

 1. Druhy mezd: Aktualizován DM 182 Proplacená dovolená – zablokováno pořízení hodin za nevyčerpanou dovolenou (uvedení hodin rozhazovalo čerpání FPD), proplacená dovolená se poskytuje za dny a používá se denní průměr.

 2. Důchody a slevy – číselník nahrazen aktualizovaným z důvodu doplnění NEMPRI.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.12.

Pořízení

 • Mzdová kalkulačka v základním pořízení – zohledňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Výstupy

 • 3.6.4.1.3. E-podání ELDP - položka Název zaměstnavatele - K názvu zaměstnavatele je doplněna OBEC SÍDLA z přepínačů (adresa v přepínačích se bere z licence, nepřepíšete-li jinak), některé OSSZ to vyžadují přesně podle popisu:

  3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNAVATELE A PODPISY Jednotlivé údaje tohoto oddílu se vyplňují následujícím způsobem: „Název zaměstnavatele”: vyplňuje se celý název zaměstnavatele, pod kterým je zapsán v obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku, a obec sídla. Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba, uvádí se jméno a příjmení fyzické osoby a obec sídla, ve kterém má trvalý pobyt (bydliště), a to i v případě zaměstnavatele registrovaného v zahraničí.

Nastavení

 • 6.3.1. Přepínače – Daňové zvýhodnění na děti od 1.5.2016

Daňové zvýhodnění na dítě
běžné
ZTP/P
Na první
1117
2234
Na druhé
1417
2834
Na třetí a další
1717
3434
 • 6.3.5. Intevaly DM: Nastavení pro sestavu 3.6.6.5. Rozbory po měsících: osobní ohodnocení bylo zahrnuto 2krát.
  MzdyZakladni=109..113,115..125,170..171,178,360

Různé

 • V ojedinělých případech se stalo, že se správně neuložily přepínače při nějaké akci. Bohužel se nám nepodařilo reprodukovat chybu, proto programátor jinak ošetřil práci se soubory ini. Pokud by u Vás takovýto případ ještě nastal, prosím, nic dalšího nedělejte a okamžitě mi, prosím, zatelefonujte.

 


 

ZMĚNY OD VERZE 26.10.

Výstupy

 • 3.4.1.6. Příloha k žádosti o dávky - pravděpodobný příjem - Pokud nemá zaměstnanec žádný příjem (odpracoval např. jen 3 dny), pak má nulový příjem. Předpokládaný příjem se v takovém případě tiskne i na formulář sestavy (do elektronického podání se ukládal správně). Aktualizován formulář.

 • 3.8.5. ISPV na rok 2016 – Nová struktura souboru pro šetření ISPV. Doporučuji si stáhnout z http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Lokalni-porizovaci-program.aspx a nainstalovat lokální pořizovací program (lépe se s ním pracuje než s Internetovým kontrolním programem, který můžete na stránkách Treximy pustit přímo z programu MZDY). Jste-li si jisti, že nic nebudete opravovat, klidně odešlete data (nově se vytváří soubor ISPV-2016-03(období).XML) přímo zpracovateli. Pokud máte již uzavřené období 03/16, není nutné po reinstalaci této verze znovu pustit měsíční uzávěrku za období 03/16.

Nastavení – Intervaly

Nastavení intervalů pro soubor ISPV 2016 – upravená část pro čtvrtletní šetření

3.8.5. ISPV - soubory

Vybrané pracovněprávní vztahy:
PPVEP=PPV_EP (PPV s pracovními smlouvami)
PPVDPC=PPV_DPC (PPV s dohodami o pracovní činnosti)
PPVDPP=PPV_DPP (PPV s dohodami o provedení práce)
PPVStatutari=PPV_Statutari (PPV staturárů)

Čtvrtletní údaje:
ODPRACDQ=PH_PPV_Odpracovane
PRESCASQ=PH_PPV_Prescas
ABSCELKQ=PH_PPV_DobaRovenOdprac
ABSPLACQ=PH_PPV_NahradyCelkem
OONQ=KC_PPV_OON_Celkem,KC_PPV_Odstupne
ODMDPCQ=KC_PPV_DPC
HODDPCQ=PH_PPV_DPC
HRMZDYQ=KC_PPV_HMVcNahradBezOON
PONEQ=KC_PPV_PremieZaViceObdobi

Nové údaje od 1.čtvrtletí 2016

ODMDPPQ=KC_PPV_DPP
HODDPPQ=PH_PPV_DPP
ODMSTATQ=KC_PPV_Statutari
ODSTUPQ=KC_PPV_Odstupne

Pro 1.čtvrtletí nepovinné měsíční údaje:
EvidDny=KD_PPV_BezVyneti
OdpracD=PH_PPV_Odpracovane
Prescas=PH_PPV_Prescas
AbsCelk=PH_PPV_DobaRovenOdprac
AbsNemoc=PH_PPV_PracovniNeschopnosti
AbsPlac=PH_PPV_NahradyCelkem
AbsDovol=PH_PPV_Dovolena
Mzda=KC_PPV_HMZaPraci
PripPCas=KC_PPV_PriplatkyPrescas
Priplat=KC_PPV_Priplatky
Nahrady=KC_PPV_NahradyMzdyCelkem
Pohotov=KC_PPV_Pohotovost
Poprav=KC_PPV_PremieMesicni
PoNeprav=KC_PPV_PremieZaViceObdobi
ABSNEMZ=PH_PPV_NahradyNem
NAHRNEMZ=KC_PPV_NahradaNemoc

ZMĚNY OD VERZE 26.08.

Matriční soubory

 • 1.1.3.2. Trvalé srážky – do údajů o srážce doplněna nová položka Datum ukončení srážky: doplňte v případě, že se srážka v následujícím období již nemá provádět. Příklad:

  Datum ukončení = 31.3.2016, v 03/16 se srážka provede, v období 04/16 se srážka provádět už provádět nebude. Toto má význam zejména při insolvenci, kdy je insolvence ukončena ( např., v období 03/16 se dosráží zbytek dle pokynů insolvenčního správce (zadáte do položky Splátka, je-li zbytek vyčíslen), doplníte datum ukončení 31.3.2016, od 04/16 se srážka insolvence nebude provádět, ale bude správně na mzdovém listě).

  Další varianta pro uplatnění položky: Zaměstnanci byla povolena insolvence v období 04/16. V MS má zaměstnanec 10 neuhrazených pohledávek. K těmto pohledávkám doplníte datum ukončení 31.3.2016 ( srážky se nebudou provádět, ale zůstanou v MS), od období 04/16 zavedete novou insolvenci.

  Obecně to platí pro všechny srážky!!!, zpracování čistých mezd tuto novou položku zohledňuje a je-li datum ukončení nižší než 1. KD zpracovávaného období, srážka se neprovede. Srážka se samozřejmě neprovede ani v případě, že je již pohledávka uhrazena.

  Znovu upozorňuji: Zaplacené pohledávky odstraníte z MS až v roce, kdy se na pohledávku již neprovádějí žádné srážky. Příklad: poslední srážka na pohledávku byla provedena v 05/15. Tuto pohledávku lze odstranit z MS až v období 01/16!!!

  Ještě ke srážkám: Již jsem se setkala s výtkou insolvenčního správce, že program sráží v některých případech o 1 až 2 Kč méně než si insolvenční správce spočítal na srážkové kalkulačce na justice.cz (nebo i jinde). Pozor, výpočet na justice.cz je pouze informativní a neodpovídá metodice dle OSŘ, přestože je v popisu správně uveden.

  Příklad: Základ pro exekuce 15000,- Kč - nezabavitelná částka 9269 = 5731 Kč, pro výpočet třetin se tato částka zaokrouhlí dolů na číslo dělitelné 3 = 5730, z toho se srazí dle OSŘ (případně IZ) 2/3 = 3820 Kč.

  Z kalkulačky na justice.cz vyjde výsledek 3821 Kč (zaokrouhlí nahoru 5731 / 3 * 2 = 3820,6666)

Výstupy

 • 3.1.5.1. Trvalé přídavky a srážky podle zaměstnan– doplněn údaj o Datu ukončení srážky

 • 3.4.1.7. Srážky k Příloze k žádosti o dávky – do seznamu srážek (F_6) doplněn údaj o datu ukončení srážky – ukončené srážky odstraňte ze seznamu klávesou F_8, na zápočtový list se neuvádějí, stejně jako srážky, na které nesrážíte, protože mají horší pořadí.

 • 3.5.3. Náklady a výnosy – do sestavy doplněny součty za podnik celkem

 • 3.6.4.8. Zápočtový list do seznamu srážek (F_6) doplněn údaj o datu ukončení srážky – ukončené srážky odstraňte ze seznamu klávesou F_8, na zápočtový list se neuvádějí.

 


ZMĚNY OD VERZE 26.06.

Matriční soubory

 • 1.1.A. Pracovní doba - Do plánovacího kalendáře u zaměstnanců s dělenou směnou se zahrnují obě poloviny směny z data 1.1.RR, nic nemusíte dělat, všichni zaměstnanci s dělenou směnou 1.1.2016 mají nově vypočten FPD za rok 2016.

Nastavení

 • 3.4.1.2. PVPOJ – při odesílání opravného Přehledu se do XML přebírá i položka Poznámka

 • 6.1. Zpracovávané období – lze se vrátit v období i do dřívějších období, program varuje: Může dojít k narušení návaznosti mezi obdobími. Pokud odpovíte na dotaz ANO, je to Vaše riziko. Pokud je období platné, je v rozsahu licence a max. 3 uzavřené roky zpět, je možné se po explicitním zadání období a odklepnutí varování do období přepnout.

 • 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah

  Od 01/16 do přepínačů doplněno nastavení pro účty:
  Vnitropodnikové náklady: 859 (místo účtů 599)
  vnitropodnikové výnosy: 869 (místo účtů 699)

Výstupy

3.5. Zaúčtování – aktutualizovány sestavy zaúčtování vnitropodniku v návaznosti na novou účtovou osnovu pro rok 2016 (jiné účty pro vnitropodnik), pokud použiváte jiné než standardní nastavení, své účty můžete nahradit v Nastavení- 6.3.1. Přepínače – Účtování – Vztah – Vnitroponikové náklady a Vnitropodnikové výnosy.

 


 

ZMĚNY DO VERZE 26.06.

Hrubé mzdy

Výpočet zaručené mzdy se provádí:

Pro PPV 435 – Dohody o provedení práce. Podmínkou pro výpočet je, že je v MS Mzdové údaje u příslušné dohody vybrán Typ mzdy: hodinová (upraven nápočet DM 170 DPP v příslušných intervalech a PPV 435 DPP)

Pro dohody o pracovní činnosti (PPV 6xx)

Čisté mzdy

Při výpočtu čistých mezd doplněny nápočty

DM 6021 – Odvedené zálohové daně

DM 6071 – Odvedené srážkové daně

Při výpočtu čistých mezd doplněn nápočet základu (nenulové Kč) pro SP do základu na ELDP(DM 1100) i po skončení pracovního vztahu.

Výstupy

3.4.1.2. Přehled za podnik – aktualizován soubor XML pro elektronické podání

3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP - v období 12/15:

Opraveno zaokrouhlování položek výkazu a sestav podle aktualizace platné pro rok 2015 dle sdělení ÚP !!!

Opraven součet na sestavě 3.4.5. Hodiny zahrnuté do výkazu o OZP celkem

Doplněna průměrná mzda ve výši 25 903 Kč do vstupního formuláře.

Aktualizován formulář Ohlášení za rok 2015.

Přílohu č.1. je nutné si stánout ze stránek  http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/oznamenioplneni, trvají na předepsaném formátu, lze jen prodlužovat podle počtu dodavatelů a doplnit.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede podle § 18 (najdete v časopise PROFEX – MZDY v kapitole 1.6. OZP) tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2015, tj. částkou 181 321,- Kč. Cenu nezaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek lze započítat pouze tehdy, pokud byly odebrány ve sledovaném roce, ale datum jejich splatnosti spadá mimo sledované období a byly zaplaceny nejdéle do 15. 2. V případě placení ve splátkách se započítají částky skutečně zaplacené v každém kalendářním roce.

Výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením (provedený na dvě platná desetinná místa), které si zaměstnavatel započítá do povinného podílu na základě odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek.

Vytiskněte si po doplnění údajů formulář Ohlášení v modulu MZDY v menu 3.4.5.1. Oznámení o plnění povinného podílu OZP. Upozorňuji, že elektronický formulář MPSV nic nepočítá, jen spolkne čísla, která zadáte a pak při kontrole vyplivne chyby.

Doplňte elektronický formulář podle tisku z mezd.

Pak použijte akci Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou. Budete-li odesílat až 15.2., při kontrole se zobrazí kromě skutečných chyb i zpráva: Položka Datum podpisu oznámení by měla být vyplněna datem do 13. 2. 2016. Zkontrolujte zadané datum a pokud jste si jisti, že je správné, pak varování ignorujte.

Je-li formulář bez chyb, použijte nabídku Uložit vyplněné údaje na disk.

Po uložení souboru tam, kde ho najdete a kde máte doplněnou Přílohu č.1., znovu použíjte Pokračovat – zkontrolovat a odeslat datovou schránkou.

Zde zjistíte ID datové schránky příslušné Krajské pobočky ÚP, pokud ho neznáte.

Přihlaste se do své datové schránky a vytvořte novou zprávu pro příslušný KP ÚP (ID datové schránky adresáta víte z předchozího kroku). V jedné datové zprávě odešlete příjemci tlačítkem ODESLAT DATOVOU ZPRÁVU oba dva soubory:
soubor elektronického formuláře
DS-YYYYMMDD-OznZozp.xml (YYYYMMDD vyjadřuje datum vytvoření souboru) a
příloha 1
(soubor se seznamem faktur).

Stav doručení Vaší zprávy můžete následně sledovat v záložce Odeslané zprávy.

3.5.3. Náklady a výnosy – opraveny součty za organizační jednotky (každá jednotka se napočítává samostatně, nikoliv nápočtem vzestupně)

3.6.2. Potvrzení k dani – doplněny formuláře pro rok 2016:

3.6.2.1. Zálohová daň – doplněn vzor č. 24 - vzhledem k tomu, že byla na formulář u dětí doplněna do ř. 16 položka ZTP od-do, je třeba správně doplnit děti i do MS – příklad:

3.6.2.5. Srážková daň – doplněn vzor č. 3

3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí: od roku 2015 (zpětně) jsou dva formuláře:

a) jeden, který je určen pro zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

b) a druhý, který je pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015.

Obvyklým způsobem načtete děti klávesou F_7, případně aktualizujete data uplatnění, aby odpovídala skutečnosti ( zejména má-li dítě zaměstnance více záznamů o změnách v průběhu roku). Pro tisk si vyberete formulář, který potřebujete pro zaměstnance: v období 12/15 budete teď potřebovat formulář pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2015, odpovíte na první dotaz A = ANO a příslušný formulář se zobrazí pro tisk. Pro rok 2016 budete potřebovat zajisté nejprve formulář pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - na první dotaz odpovíte NE (je implicitní, takže stačí Enter) a příslušný formulář se zobrazí pro tisk.

TIP: Formulář b) pro účely podání přiznání k dani z příjmů za rok 2016 budete zaměstnanci (má-li zvýhodnění na děti) vystavovat při ukončení pracovního poměru zároveň s potvrzením 3.6.2.1. Zálohová daň – nikdy nevíte, zda nebude podávat daňové přiznání.

3.6.4.1.1. Podklad pro ELDP: do sestavy byl doplněn sloupec Vym.zákl.SP, naplní se hodnotou z intervalu ZakSpCel=4050..4051 (opraven interval již pro rok 2015), program porovná hodnoty ve sloupci Vym.Zákl. a Vym.zákl.SP a pokud se liší, přidá k hodnotě ve sloupci Vym.zákl.SP (!!). Pozor, vždy za rok 2015 tiskněte tuto sestavu pro všechny zaměstnance před vytvořením ELDP za rok 2015 a překontrolujte, zda byla hodnota vyplacených mezd po skončení pracovněprávního vztahu zahrnuta správně do ELDP (napočtený Vym.zákl.SP = Vym.Zákl. (kromě zaměstnaců, kteří překročili maximální vyměřovací základ), v programu byla chyba, která je odstraněna od roku 2016. Pokud najdete u položky Vym.zákl.SP vykřičníky, vždy překontrolujte ELDP, zda byla hodnota správně uvedena na ELDP. Zpravidla jde o proplacené dovolené nebo doplacené prémie po skončení pracovního vztahu. (Netroufla jsem si provést přepočet roku 2015, aby nedošlo k dalším druhotným chybám. Děkuji za pochopení, bohužel se chyba zjistila až v lednu 2016.) Úprava sestavy je funkční od roku 2015 .

Uzávěrky

Při opakované měsíční uzávěrce (spustit) se odstraní ze základního pořízení následujícího měsíce doklady pořízených nemocenských, lze bez obav pořídit nemoc v následujícím období znovu.

Nastavení

Číselníky – Vlastní – aktualizace pro rok 2016

Zaručené mzdy: hodnoty pro rok 2016 pro invalidy (rok / měsíc = 0/0), tak pro běžné zaměstnance (rok/měsíc = 2016/1)

Řádky mzdového listu: ř. 42 Jiné OON=173..175, ř. 43 Statutáři=172,176,177

Druhy mezd: DM 177 ( Způsob pořízení – Dny: může být nula)

Důchody a slevy – aktualizuje se kompletní číselník v období 12/15 a v období 01/16

Intervaly

Zpracování – PPV - PPV_ZarMzda přidáno PPV pro DPP (435). PPV_ZarMzda=100..299,435,500..699,900..999

Zpracování-Zaručená mzda přidán DM 170 ZarMzdaKoruny=110..131,133,135,137..139,150..167,170..171,180..192 ZarMzdaHodiny=109..113,115..118,120..125,170..171,180..181,183..192

Zpracování - Základy – základy pro exekuce převedeny na symbolické intervaly

ZaklProExekuce=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceBezDPP

ZaklProExekuceVcDPP=KC_ZAM_Zaklad_ExekuceVcDPP

4. Výstupy - 3.4.5. Podklad pro OZP

NeodpracHod=180..181,184..192,260,1450,1453,1457

PrekVPraci=1461..1462

 


 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká