Upozornění: aplikace není již dále udržována.

Popis

Program Atilla slouží k tisku:

  • Evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP),
  • Přihlášky/odhlášky k nemocenskému pojištění (do konce roku 2008),
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ od roku 2009),
  • Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

a jejich předání příslušné správě sociálního zabezpečení elektronickým zasláním podání přes Veřejné rozhraní pro e-podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení.

Program zasílaný dokument zabalí do elektronické obálky, elektronicky jej podepíše, zašifruje a odešle na portál, který předá dokument České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hlášení o výsledku podání předá ČSSZ prostřednictvím portálu programu Atilla, který hlášení přijme, zobrazí výsledek celé akce a umožní tisk chybového protokolu a dalších sestav. Program úzce, ale nikoli bezpodmínečně, spolupracuje s modulem Mzdy ekonomického systému ZEIS, ze kterého přebírá naprostou většinu potřebných údajů včetně licenčního klíče (viz Licence), bez kterého není elektronické podání možné. Vazba na modul Mzdy ale není nezbytná, pouze ulehčuje vytvoření základních dat o evidovaných pojištěncích tím, že se do aplikace naimportují ze souboru, generovaného modulem Mzdy.

Požadavky na systém

Aplikace vyžaduje operační systém Microsoft Windows XP SP3 a vyšší, Microsoft Internet Explorer 6 a vyšší, asi 25MB diskového prostoru (záleží na množství dat a na existenci požadovaných knihoven).
Nezbytný je správně aktualizovaný operační systém (všechny povinné updaty a záplaty). Pro funkci elektronického podání je nezbytné mít v operačním systému nainstalované a funkční  všechny příslušné certifikáty.

Upozornění: od roku 2010 musejí mít podle nařízení EU a ministerstva vnitra nově vydávané kvalifikované certifikáty použit algoritmus SHA-2. V aplikaci Atilla je možné těmito certifikáty podepisovat podání. Tyto nové certifikáty nelze použít na systému starším než Windows XP s opravným balíčkem SP3, jako jsou Windows 2000, Windows 9x a Windows XP bez SP3. Certifikátů, vydaných do konce roku 2009 se toto netýká, jde pouze o nově vydané certifikáty od 1.1.2010.

Certifikáty

Celkem potřebujete dva certifikáty:

  1. podpisový (kvalifikovaný certifikát od některé certifikační autority, (postup instalace)
  2. šifrovací (vystaven autoritou PostSignum pro ČSSZ), (postup instalace)

Každý z uvedených certifikátů vyžaduje odpovídající certifikáty certifikační autority. Správný podpisový certifikát je viditelný v Nastavení Internetu mezi osobními certifikáty. Popis problémů s podpisovými certifikáty a jejich řešení najdete zde.

Šifrovací certifikát, vydaný certifikační autoritou PostSignum Public CA2), je ke stažení na stránkách ČSSZ. Po jeho nainstalování do Windows je nutné nastavit jej i v aplikaci Atilla; postup naleznete zde.

Instalační balíčky a další soubory najdete v příslušné složce na stránce Ke stažení.